3 truskawki na pierwszym planie, w tle osoby zbierające owoce

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 z dnia 8 maja 2020 r. oraz lista laboratoriów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które wykonują badania PCR w kierunku Covid-19:

logo sanepid

W związku z występującym problemem zaśmiecania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochrony indywidualnej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu przypomina, że zużyte rękawiczki i maski jednorazowe należy wyrzucać do odpadów zmieszanych.

Dbając o środowisko zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wirusa.

Nie zanieczyszczaj przestrzeni publicznej, środki ochrony indywidualnej tj. rękawiczki oraz maseczki jednorazowe wyrzucaj do pojemników na odpady zmieszane.

 

Obrazek - notes

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Od lewej: Przewodniczący RM, Prezes Szpitala, Burmistrz Barlinka stoją przed karetką, przed szpitalem

25 maja 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski oficjalnie przekazali karetkę: Ambulans typu „C”, MARKI: Volkswagen/AMZ – Kutno MODEL: SYNIE/SC Crafter  ROK PRODUKCJI: 2020, dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. W imieniu szpitala ambulans przyjął Prezes Marek Stankiewicz. Karetka została zakupiona w wyniku głosowania przeprowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Projekt: Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o., uzyskał najwięcej bo 3891 głosów.

W Gminie Barlinek od 2010 roku przeprowadzano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest obejmującą budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie płyt cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”.

Na jego podstawie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2020 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 25, tel. 95 746-55-76.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną proponujemy pobranie druków deklaracji w formie elektronicznej, do wydruku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakładce > „Jak załatwić sprawę?” > „Ochrona środowiska”.

Termin składania deklaracji upływa 31 maja 2020 r.

Podkategorie