Dariusz Zieliński i Arkadiusz Janowicz

17 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, odbyło się notarialne podpisanie umowy w sprawie zbycia przez Powiat Myśliborski na rzecz Gminy Barlinek, udziałów Szpitala Barlinek Spółki z o.o.   Z chwilą podpisania dokumentów Gmina Barlinek jest w posiadaniu 7.549 udziałów w szpitalu. Pozostały 1 udział zachował sobie powiat. W spotkaniu udział wzięli - Starosta Powiatu Myśliborskiego Arkadiusz Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra, Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska, Prezes Szpitala Barlinek Arkadiusz Cysek, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Edyta Włodkowska.

Poprawność umowy sprawdziła notariusz Beata Zwiernik - Adamiszyn.

 

Burmistrz i przedstawiciele OSP

W środę 12 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Januszem Paszczakiem i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie Romanem Wilkiem. Dotyczyło ono włączenia jednostki OSP w Mostkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Kuziel - Prezes OSP w Barlinku.

OSP w Mostkowie dysponowana będzie do realizacji działań ratowniczych na terenie macierzystej miejscowości, Gminy Barlinek, powiatu myśliborskiego i województwa zachodniopomorskiego (w ramach odwodu operacyjnego).

OSP w Mostkowe liczy 12 czynnych strażaków.

 

O strategii z przedsiębiorcami

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że udział mieszkańców w życiu gminy jest coraz bardziej aktywny. Dzięki czemu samorząd nie tylko zaspokaja potrzeby obywateli, ale także budzi coraz większe zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Dlatego 25 listopada 2015r. o godzinie 17.30 w „Pensjonacie pod Łabędziem", podczas spotkania Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, odbyły się konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Barlinek.

Na spotkaniu Dariusz Zieliński, burmistrz Barlinka przedstawił materiały wypracowane przez Zespół ds. Strategii. Oprócz celów strategicznych, wizji i misji, zachęcił do składania wniosków projektowych, na bazie których zostanie ostatecznie opracowany Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny, który będzie podstawą do uzyskania środków zewnętrznych. Będzie on również stanowił drogowskaz dla działań związanych z rozwojem naszej gminy. Ważne jest by dokument był spójny i przedstawiał rzeczywiste plany gminy.


Przypominamy, że o materiałach dotyczących Strategii Rozwoju wypracowanych przez Zespół ds. Strategii podczas warsztatów prowadzonych przez Marka Jefremienko, można przeczytać na naszej stronie.

 

Spotkanie z Zespołem Interdyscyplinarnym

3 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim. Okazją do spotkania były zmiany osobowe w zespole. Pracującego dotychczas p. Bolesława Karpińskiego, który był reprezentantem organizacji pozarządowych zastąpiła p. Ewa Musolf. Omówiono również sprawy dot. przyszłorocznego budżetu oraz dotychczasowe działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa dzieci.

 

Dzień Seniora 2015

3 października na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora, połączone z 30-leciem Klubu Seniora „Złota Strzecha"30-leciem Zespołu Śpiewaczego „Barliniacy". Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przede wszystkim barlineccy seniorzy wraz z rodzinami oraz goście zaproszeni. 

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań i wyróżnień a wręczali je Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Strzecha" Jadwiga Niećko, Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Romualda Mironiuk - Makowska oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej, za szczególne zaangażowanie w pracę społeczną, podziękowania otrzymali: Irena Bakalarczyk, Janina Symonowicz, Katarzyna Adamiok, Teresa Czerwińska, Romualda Mironiuk - Makowska, Jadwiga Niećko, Henryka Popek, Magdalena Zynda - Lis, Feliks Skrobisz, Marian Pieczko, Bogumił Kotliński oraz Dariusz Szatkowski. Za okazanie dużej troski o ludzkie sprawy listy gratulacyjne otrzymali: Janina Sitarz, Irena Połtyn, Irena i Mieczysław Szczyglewscy.
Za bezinteresowną pracę na rzecz Seniorów, za otwarte serce dla osób będących w potrzebie podziękowania otrzymali: Jolanta Borowska, Zofia Nowicka, Kazimierz ŚwiatłowskiKrystyna Momot. Za pracę na rzecz aktywizacji społeczności Seniorów podziękowania otrzymali: Maria Morawiec, Stanisław Jastrzębski, Krystyna Czechowska, Jadwiga Niećko, Janina Borowska, Bożena KalinowskaDanuta Kulka.
W części artystycznej spotkania wystąpił zespół Fabryka Tańca Barlinek oraz Zespół Śpiewaczy „Barliniacy", dla którego Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Przewodniczącym RM Mariuszem Maciejewskim przekazali nowy keyboard.

 

Podkategorie