Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada.
W tym roku, Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada na 21 listopada.

W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

POSTAWY POLAKÓW WOBEC PALENIA TYTONIU

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły.

Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce.

Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):
• W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
• Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
• 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
• Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

Przy okazji tego Święta koniecznie należy zaznaczyć, iż nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów.Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie.


Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!

Zdjęcie Burmistrza

15 listopada 2019 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Panem Sebastianem Owczarzem na roboty budowlane pt. „Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku”. Zakres prac obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego odcinka sieci, jezdni o szerokości 5 m – o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów do nieruchomości – o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej, przedłużenia linii energetycznej oświetlenia ulicznego z oprawami LED – 6 szt., humusowanie z obsianiem pasów zieleni oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt zadania wyniesie 458 859,84 zł brutto, z czego kwota dofinansowania wynosi 229 429,92 (50%)

Planowany termin wykonania robót:  31 lipca 2020 r.

Zdjęcie

We wtorek, dnia 19 listopada 2019 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Maciejewskim oficjalnie przekazali na ręce prezesa Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Marka Stankiewicza Aparat USG Hitachi wraz z głowicami ultrasonograficznymi, który został ufundowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek 2019.

Zdjęcie z uroczystości

07 listopada na deskach sali widowiskowej BOK, odbył się koncert "Rozwijamy region w dobrym tonie", który został dofinansowany z budżetu Gminy Barlinek. Zorganizowali go Burmistrz Barlinka, Barlinecki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group. Podczas koncertu, zgromadzeni na sali widzowie mieli okazję zobaczyć pokaz taneczny Feeling Dance Group, poloneza w wykonaniu Grupy Artystycznej Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, występ Studia Piosenki ECS oraz koncert piosenek Edith Piaf w wykonaniu Doroty Lulki i Pawła Nowaka. Widowisko poprowadziła Anna Adamiok.

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 12 listopada 2019 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą TOM-BRUK Tomasz Apoczkin na wykonanie zadania „Budowa zatok parkingowych na odcinku pasa drogowego ul. 11 Listopada w Barlinku”. W ramach tej umowy Wykonawca wykona na odcinku pasa drogowego o długości ok. 130 m:

  1. 31 miejsc parkingowych z betonowych płyt ażurowych (w tym 5 miejsc równoległych i 26 miejsc prostopadłych),
  2. 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej.

Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Dokumentację projektową opracowała firma Biuro Inżynierii Drogowej TRIAKTRISA Robert Paciorek. Nadzór inwestorski przeprowadzi Mirosław Byczkowski Spółka Cywilna.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 96 874,80 zł brutto. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy Barlinek.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest w grudniu 2019 r.

Podkategorie