Przedstawiciele Gminy Barlinek z delegacją z Francji

W dniach 22 – 24 czerwca br. odbyły się tegoroczne Dni Barlinka. Z tej okazji Gminę Barlinek odwiedziła delegacja z Francji z miasta partnerskiego Courrières.                                                          

 

 

Grant dla sołectwa Rychnów

Dnia 5 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie Jarosława Rzepy Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Burmistrzami, Wójtami oraz Sołtysami Powiatu Myśliborskiego.

Podczas spotkania zostały podpisane przez Sołtysów umowy na „Granty sołeckie 2018” oraz omówiono planowane do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski konkursy PROW 2014-2020.

 

 

 „Granty sołeckie 2018” w Gminie Barlinek

Grant dla sołectwa Rychnów

 

Sołectwo Rychnów  - wnioskowana kwota w ramach konkursu – 10 000,00 zł
Nazwa zadania „ MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA WIEJSKIEGO W RYCHNOWIE”

Wartość prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 23 439,13 zł brutto ( w tym koszty pracy własnej -mieszkańców  na kwotę 1 929,00 zł brutto)

Środki zabezpieczone w funduszu sołeckim – 7 500,00 zł brutto

 

Prace obejmują remont korytarza – szatni oraz Wc.

 

Zakres prac mieszkańców:

- demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew,

- zeskrobanie i zmycie starej farby z pomieszczeń,

- malowanie wnętrza pomieszczeń.

 

 

 

Grant dla sołectwa Moczkowo

 

Sołectwo Moczkowo  - wnioskowana kwota w ramach konkursu – 9 000,00 zł
Nazwa zadania „MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MOCZKOWO”

prace wykonane będą przez mieszkańców w celu odbudowy wiaty.

Wartość prac na podstawie rozeznania rynku lub ofert internetowych na kwotę 11 235,72 zł

Środki zabezpieczone w funduszu sołeckim – 2 236,00 zł.

Prace obejmują:

- opłata administracja wynikająca z prawa budowlanego ( mapa, projekt, nadzór),

- zakup drewna konstrukcyjnego,

- zakup impregnatu, drewnochronu,

- zakup materiałów na posadzkę i elementów do połączenia elementów drewna,

- zakup blachy na dach, rynien itp.,

- zakup nasadzeń  - 2 klony,

- zakup 2 ławo stołów.

 

 

Burmistrz Barlinka i przedstawiciel firmy SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina

W dniu 28 czerwca 2018 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina na wykonanie zadania „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku. Etap II”.

 

W ramach tej umowy Wykonawca wykona:

  1. wymianę nawierzchni boiska do piłki ręcznej wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego i podbudową;
  2. renowację boisk do piłki koszykowej;
  3. renowację skoczni;
  4. renowację trybun.

 

Dokumentację opracowała i przeprowadzi nadzór inwestorski firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Koszt zadania to ok. 390 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do końca sierpnia 2018 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 (umowa o dofinansowanie nr 2017/0282/1054/SubA/DIS/SZ z dnia 13 października 2017 r.). Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 33%.

 

Burmistrz Barlinka i przedstawiciel firmy SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina podpisują umowę

ozdobnik strony

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,

zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 r. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 28 maja do 22 czerwca br.

Przypominam, że głosowaliśmy na 5 (pięć) projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano 4 157 głosów, w tym 24 głosów nieważnych. W głosowaniu wzięło udział 22,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

 

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

Nr projektuNazwa projektuLiczba oddanych głosów
1.Remont i modernizacja świetlicy ROD im. 25-lecia Pomorza Zachodniego800
2.Wyciszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku369
3.Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) - modernizacja pracowni USG w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o.2878
4.Motorówka asekuracyjna2
5.Budowa miejsc czystości dla psów na terenie miasta Barlinek: psich pisuarów (tzw. "piesuarów") oraz koszy na psie odchody wraz z dystrybutorami84

 

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowany zostaje do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. projekt Nr 3:

 

ZAKUP APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO (USG) – MODERNIZACJA PRACOWNI USG W SZPITALU BARLINEK SP. Z O.O.

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom,
którzy oddali głos za udział w głosowaniu.

 Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

 

Wyniki głosowania Budżet Obywatelski na rok 2019

podpisanie umowy

Powszechnie wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć – to znana od starożytności i przypisywana Hipokratesowi paremia.

 

W Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba osób dotkniętych chorobami nowotworowymi wzrosła dwukrotnie. Według danych rządowej Rady Ludnościowej do roku 2025 zachoruje na nowotwór aż 175 tys. osób.

Im wcześniej zostaje podjęte leczenie, tym większe są szanse na szybki powrót do zdrowia. Dlatego bardzo ważna jest diagnostyka, profilaktyka i społeczna edukacja. Jedynie skorelowane działania we wszystkich tych obszarach mogą zmienić obecne statystyki.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Szczecinie podjął decyzję, aby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 właśnie temu problemowi poświęcić tegoroczną edycję konkursu.

Pieniądze w wysokości około 16 mln złotych, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostaną przeznaczone na projekty obejmujące badania profilaktyczne w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. W efekcie zostanie przebadanych około 50 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

 

18 maja 2018 roku Prezes Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Arkadiusz Cysek podpisał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza umowę na realizację projektu, który pozwoli zrealizować zadania z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców miasta Barlinek i okolic.

 

W ramach projektu zgłoszonego przez Szpital Barlinek pt. „DBAMY O NASZE MAMY” zorganizowane zostaną cykliczne festyny rodzinne i konferencje promujące profilaktykę nowotworową, które będą miały na celu budowanie świadomości lokalnego społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

 

Dzięki udziałowi Szpitala Barlinek w projekcie przebadanych zostanie 1310 mieszkańców naszego regionu, w tym 1000 kobiet w zakresie chorób nowotworowych szyjki macicy i 310 osób w zakresie chorób jelita grubego. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach profilaktycznych.

 

Udział w projekcie pozwoli Szpitalowi na zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego koniecznego do realizacji zadań, między innymi: zestaw do wideokolonoskopii i wyposażenia pracowni, fotel do badań ginekologicznych, kardiomonitor itp.

 

Chcemy skutecznie działać na terenie naszego regionu, by wiele osób mogło być leczonych we wczesnym stadium choroby i mieć pełnię szansy na wyzdrowienie.
 

Pierwsze działania związane z realizacją projektu rozpoczną się w czerwcu br. i zakończą się 31.05.2020r.

 

Prezes Zarządu
Szpital Barlinek Sp. z o.o.
Arkadiusz Cysek

 

 

 

 

 

Podkategorie