burmistrz Barlinka odbiera wyróżnienie

Z rąk naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka odebrał wyróżnienie przyznane naszej gminie za udział w konkursie na gminę o największej liczbie elektronicznych zeznań podatkowych za 2016 rok.

W bieżącym roku Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłosiła konkurs dotyczący elektronicznych rozliczeń podatkowych. W gminach, które przystąpiły do współpracy,  promowane były wszelkie rozwiązania ułatwiające elektroniczne rozliczenie się podatników. Taką akcję prowadziliśmy również w Barlinku. Dzięki aktywności naszych mieszkańców uzyskaliśmy wynik prawie 55% zeznań złożonych drogą elektroniczną, co dało nam 10. w konkursie.

 

książki

 

Schneverdingen - zdjęcie grupowe

W ostatni weekend wakacji w naszym mieście partnerskim odbywa się Święto Kwitnienia Wrzosów, którego kulminacją jest koronacja Królowej Wrzosów. Na zaproszenie Pani Burmistrz Meike Moog – Steffens i Królowej Wrzosów na koronację 73. Królowej Wrzosów z Barlinka przyjechali: Królowa Puszczy Barlineckiej – Weronika Motyka, Boginka Moriana – Aleksandra Motyka oraz inspektor ds. współpracy zagranicznej Magdalena Walaszczyk i radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński.

Elementem, który zawsze ubarwia koronację Królowej jest korowód tworzony przez stowarzyszenia i organizację zrzeszone w Schneverdingen oraz okolicach, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Schneverdingen… po prostu warto żyć”. Królowa Puszczy i Boginka Moriana także brała udział w korowodzie rozdając swoje widokówki i promując nasze piękne miasto.

Święto Kwitnienia Wrzosów to najstarsza i największa impreza organizowana w tym regionie, dlatego też cieszy się ona wielką popularnością nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród licznie przybyłych gości. Nowo wybraną Królową Wrzosów została Annika Friedrich. 

Królowa Puszczy Barlineckiej pogratulowała i zaprosiła nowo wybraną Królową Wrzosów do Barlinka.

 

moment podpisania umowy

Szpital Barlinek Sp. z o.o. informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki – Szpital Barlinek Sp. z o.o. - podjęło w dniu 26 lipca 2017 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 1450 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy. Zgodnie z zawartą w dniu 26 lipca 2017 roku umową pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął Powiat. Wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi obecnie 10.000.000,00 zł z następującym podziale procentowym udziałów: Gmina Barlinek – 85,49%, Powiat Myśliborski – 14,51%.

Lada dzień firma  Strabag Sp. z o.o. przystąpi do przebudowy drogi gminnej w Mostkowie. Będzie to 400. metrowy odcinek od drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej. Zakres prac obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie wyrównania i ułożenie dwóch warstw z mas bitumicznych.

Roboty nawierzchniowe poprzedzone zostaną niezbędnymi pracami brukarskimi i montażem wpustów deszczowych. 

Wartość robót  to ok. 734 800 zł brutto. Prace potrwają przez najbliższe trzy miesiące.

Inwestycja jest dofinansowana w 63% z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020.

 

 

logotypy źródeł dofinasowania

 

Zaproszenie do konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

 

Burmistrz Barlinka informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

 

Okres trwania konsultacji: 17.08.2017-06.09.2017.

 

Forma konsultacji: zbierania uwag, opinii i propozycji do projektu Programu w wersji papierowej lub elektronicznej:

-     drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,

-     bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, w godzinach pracy tj. pn 8.00-16.00, wt-pt 7.00 -15.00

Wniosek z uwagami, opiniami i propozycjami do projektu Programu powinien zawierać nazwisko i  imię / nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uzasadnienie wraz ze wskazaniem numeru strony, numeru rozdziału i zapisu w projekcie Programu, do którego odnosi się wniosek.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023  dostępny jest do wglądu:

-     w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Ogłoszenia) pod adresem http://gmina.barlinek.sisco.info/ oraz na stronie internetowej Gminy Barlinek pod adresem http://www.barlinek.pl/,

-      w wersji papierowej w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Barlinku w godzinach urzędowania.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku, na stronie internetowej Gminy Barlinek www.barlinek.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Więcej informacji: Urząd Miejski w Barlinku, pokój nr 8, tel. 957465566, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.barlinek.pl (zakładka: Rewitalizacja).

 

Projekt LPR dla Gminy Barlinek na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych LPR Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023

 

Podkategorie