Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 już zatwierdzona

Od sierpnia ubiegłego roku trwały prace nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023". Strategia jest dokumentem, który pozwala spojrzeć na gminę całościowo i ukierunkować jej rozwój w perspektywie kilku lat, umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć i inwestycji, a także pozyskiwanie środków na realizację poszczególnych zadań. Strategia została przyjęta uchwałą Nr XVII/243/2016 w dniu 11 stycznia br. przez Radę Miejską w Barlinku.

Dokument jest efektem współpracy mieszkańców naszej gminy, członków Rady Miejskiej oraz instytucji i liderów, którzy uczestniczyli w warsztatach dotyczących kolejnych etapów prac. Opracowując strategię przeprowadzano badania ankietowe i spotkania z mieszkańcami.

Cele jakie gmina postawiła przed sobą przez najbliższe lata to, wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców, w szczególności ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking.

Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za aktywność i twórczy wkład w budowę „Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023". Jestem przekonany, że praktyczne efekty opracowanej wspólnie Strategii będą widoczne w najbliższych latach, a Gmina Barlinek - jak mówi wizja - będzie miejscem o niezwykłym kapitale społecznym i darach natury. Gminą nad rozległą Doliną Płoni. Kurortem przyciągającym swoim urokiem wielu turystów. Pełnym niepowtarzalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz parkiem innowacyjnej przedsiębiorczości i aktywnego wypoczynku, Europejską Stolicą Nordic Walking - podsumował Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka.

 

Dariusz Zieliński i Arkadiusz Janowicz

17 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, odbyło się notarialne podpisanie umowy w sprawie zbycia przez Powiat Myśliborski na rzecz Gminy Barlinek, udziałów Szpitala Barlinek Spółki z o.o.   Z chwilą podpisania dokumentów Gmina Barlinek jest w posiadaniu 7.549 udziałów w szpitalu. Pozostały 1 udział zachował sobie powiat. W spotkaniu udział wzięli - Starosta Powiatu Myśliborskiego Arkadiusz Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra, Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska, Prezes Szpitala Barlinek Arkadiusz Cysek, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Edyta Włodkowska.

Poprawność umowy sprawdziła notariusz Beata Zwiernik - Adamiszyn.

 

Burmistrz i przedstawiciele OSP

W środę 12 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Januszem Paszczakiem i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie Romanem Wilkiem. Dotyczyło ono włączenia jednostki OSP w Mostkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Kuziel - Prezes OSP w Barlinku.

OSP w Mostkowie dysponowana będzie do realizacji działań ratowniczych na terenie macierzystej miejscowości, Gminy Barlinek, powiatu myśliborskiego i województwa zachodniopomorskiego (w ramach odwodu operacyjnego).

OSP w Mostkowe liczy 12 czynnych strażaków.

 

O strategii z przedsiębiorcami

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że udział mieszkańców w życiu gminy jest coraz bardziej aktywny. Dzięki czemu samorząd nie tylko zaspokaja potrzeby obywateli, ale także budzi coraz większe zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Dlatego 25 listopada 2015r. o godzinie 17.30 w „Pensjonacie pod Łabędziem", podczas spotkania Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, odbyły się konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Barlinek.

Na spotkaniu Dariusz Zieliński, burmistrz Barlinka przedstawił materiały wypracowane przez Zespół ds. Strategii. Oprócz celów strategicznych, wizji i misji, zachęcił do składania wniosków projektowych, na bazie których zostanie ostatecznie opracowany Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny, który będzie podstawą do uzyskania środków zewnętrznych. Będzie on również stanowił drogowskaz dla działań związanych z rozwojem naszej gminy. Ważne jest by dokument był spójny i przedstawiał rzeczywiste plany gminy.


Przypominamy, że o materiałach dotyczących Strategii Rozwoju wypracowanych przez Zespół ds. Strategii podczas warsztatów prowadzonych przez Marka Jefremienko, można przeczytać na naszej stronie.

 

Spotkanie z Zespołem Interdyscyplinarnym

3 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim. Okazją do spotkania były zmiany osobowe w zespole. Pracującego dotychczas p. Bolesława Karpińskiego, który był reprezentantem organizacji pozarządowych zastąpiła p. Ewa Musolf. Omówiono również sprawy dot. przyszłorocznego budżetu oraz dotychczasowe działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa dzieci.

 

Podkategorie