Konferencja w sprawie termomodernizacji

16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę konferencji. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Inspektorzy Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM w Barlinku Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, która wygrała przetarg na realizację projektu. Przedsięwzięcie zakłada podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na celu znaczne obniżenie zużycia energii w następujących obiektach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Jeziorna 12) Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku (ul. Strzelecka 29), Przedszkole Miejskie Nr 2 (ul. Podwale 10 i 11) i kompleks przy ul. Kombatantów (ul. Kombatantów 3). Prace obejmą ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, okien i drzwi, a także montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja ma na celu uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej budynków i wyeliminowanie strat energii. Termomodernizacja zapewni osiągniecie właściwej wartości wskaźników zapotrzebowania na ciepło, pozwoli zmniejszyć zużycie materiału opałowego, którego spalanie jest głównym czynnikiem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Projekt poprzez zmniejszenie zużycia materiałów opałowych przyczyni się także do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków poprzez oszczędność kosztów energii. W kompleksie oświatowym na ul. Kombatantów wykonane zostało ocieplenie stropodachów, rozstawione jest rusztowanie, w dalszej kolejności kładziona będzie nowa elewacja. W pierwszym z budynków przedszkola na ul. Podwale również zostało wykonane ocieplenie stropodachów, dodatkowo w tym budynku wykonany został już dach oraz połowa elewacja. Na hali sportowej przy SP Nr 1 zdemontowane są już stare instalacje, kładzione są nowe, wstawiane są również nowe okna, a w dalszej kolejności kładziony będzie dach. W OPS postawione są rusztowania, robiona jest nowa elewacja i centralne ogrzewanie. Prace we wszystkich obiektach trwają równolegle. Kolejna, druga konferencja ws. postępów w realizacji projektu przewidziana jest na wrzesień 2015 r. Etapy realizacji projektu śledzić można na bieżąco na stronie www.barlinek.pl/termomodernizacja_eog

Wartość inwestycji to ok. 6.254.200 zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi ok. 2.622.600 zł.

 

masowiec m/s Barlinek

Już w 2017 roku na wody mórz i oceanów wypłynie nowy masowiec o nazwie m/s „Barlinek".

 

Informacja o budowie nowego masowca m/s Barlinek

 

Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach
We wsi Dziedzice dnia 10 czerwca br. uruchomiona została oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice. Inwestycja oprócz tego, że ułatwi życie mieszkańcom, przyczyni się również do ochrony środowiska.

Pierwotnie inwestycja miała ruszyć dopiero w 2015 roku, jednak dzięki unijnej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013, budowa rozpoczęła się wcześniej. Koszt ogólny inwestycji to 1,4 mln złotych, część środków pochodziła z Gminy Barlinek.

Oczyszczalnia ścieków już kiedyś funkcjonowała w miejscowości Stara Dziedzina (niedaleko Dziedzic) została jednak rozebrana w tzw. okresie, popegeerowskim.. Po przeanalizowaniu sytuacji, podjęto decyzję, że oczyszczalnia ścieków tym razem powstanie w Dziedzicach. Obecnie będzie oczyszczać ścieki Starej Dziedziny, docelowo planowane jest podłączenie Dziedzic i okolic. Lokalizacja oczyszczalni ścieków została skonsultowana z mieszkańcami Dziedzic.

 

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

W dniach 28-29 maja odbył się marsz nordic walking zorganizowany z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trasa marszu miała długość 125 km i wiodła z Barlinka do Prenzlau. Miłośnicy nordic walking wyruszyli 28 maja z Barlinka z placu pod największymi kijami nw. Przed startem spotkał się z nimi Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, który przekazał młodzieży list z pokojowym przesłaniem. List ten został wręczony 29 maja Burmistrzowi Prenzlau. Był to marsz sztafetowy, więc podczas gdy jedna grupa szła z kijkami, druga odpoczywała w jadącym za nimi busie. Po dotarciu do miejsca docelowego, czyli Prenzlau, piechurów przywitał Burmistrz Prenzlau w towarzystwie Królowej Łabędzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Prezes barlineckiego Szpitala Arkadiusz Cysek podpisał umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny. W ramach tej umowy od 1 czerwca br. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50%zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:

- wydanie wtórnika książeczki zdrowia dziecka,
- wydanie zaświadczenia o przebytej operacji,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, łącznie z kosztami obiadu,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, bez kosztu obiadu,
20% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:
- badania laboratoryjne,
- badania radiologiczne,
- sprzedawane posiłki zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezesa.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016 roku.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pok. 8 (parter).
Więcej informacji: http://www.ops-barlinek.pl/64-karta-duzej-rodziny

Podkategorie