Co roku miasta partnerskie Barlinek - Schneverdingen - Eksjö spotykają się na tzw. spotkaniach trójstronnych, celem omówienia dalszej współpracy, wymiany doświadczeń oraz podsumowania dotychczasowych działań. W tym roku takie spotkanie obyło się w dniach 6- 9 sierpnia w szwedzkim Eksjö. Licząca 50 osób delegacja z Barlinka, w której skład wchodzili Burmistrz - Dariusza Zielińskiego, przedstawiciele Gminy oraz członkowie zespołu Fabryka Tańca Barlinek i wolontariusze z Publicznego Gimnazjum Nr 1 bardzo dobrze reprezentowała nasze miasto. Tematem przewodnim spotkania była RÓWNOWŚĆ i to właśnie jej podporządkowane były wszystkie atrakcje i zadania. Temat ten sprawił, że wszyscy uczestnicy zbliżyli się do siebie. Przygotowania do wizyty zaczęły się na długo przed planowanym spotkaniem - przedstawiciele każdego z krajów dostali zadanie, nakręcenia filmu, w którym przedstawią swój pogląd na temat równości. W tym zadaniu godnie Barlinek reprezentowały: Emilia Rudnicka, Michalina Paszek i Patrycja Klimczuk, które swoim filmem udowodniły, że niepotrzebne są duże słowa i deklaracje, ponieważ RÓWNOŚĆ JEST PROSTA. Punktem kulminacyjnym spotkania był występ artystyczny na rynku.
Jednak spotkania trójstronne to nie tylko czas zabaw, to także czas podsumowań i planowania na przyszłość. Dlatego też nieodzowną częścią każdej wizyty są rozmowy między burmistrzami. W tym roku najważniejszym punktem dyskusji była kwestia opracowania strategii współpracy międzynarodowej oraz sposób pozyskiwania funduszy zewnętrznych potrzebnych do jej rozwijania.
Jak co roku spotkanie trójstronne wzbogaciło uczestników o nowe doświadczenia, znajomości i przyjaźnie. Na zakończenie spotkania Pani Burmistrz - Meike Moog - Steffens, zaprosiła na następne spotkanie trójstronne do Schneverdingen, które odbędzie się w 2016 r. 

Słowo strategia stało się jednym z zaklęć współczesnego zarządzania. Coraz częściej dostrzec można korzyści z odpowiedniego planowania, które opiera się na rzetelnym procesie. Istotą takiego opracowania jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości.

Dlatego ważną rzeczą jest zgromadzenie dużej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania dokumentu będącego drogowskazem do sformułowania celów. Nie ma gotowych recept i sztampowych rozwiązań, ponieważ każda gmina jest inna. Posiada inną historię, problemy i pomysły na ich rozwiązanie.

Na początku sierpnia br. Gmina Barlinek rozpoczęła prace nad nową strategią, która będzie kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego, będzie również podstawą do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020.

Prace nad Strategią potrwają do 31 grudnia 2015r. i prowadzone będą w trybie partycypacyjno - eksperckim, co oznacza, że zostanie powołany Zespół ds. Strategii składający się z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, sołectw, lokalnych organizacji pozarządowych, szkół i przedsiębiorców. Zespół zasilą również naukowcy oraz pasjonaci. Za merytoryczne przygotowanie dokumentu tj. za przygotowanie opisu sytuacji społeczno - gospodarczej gminy Barlinek, odpowiadać będzie firma „Marek Jefremienko-Przyłubski & Jefremienko Municypalne Usługi Doradcze". W związku z pracą nad strategią będą organizowane warsztaty, na które już dziś serdecznie zapraszamy chętnych. O terminach spotkań będziemy informować.

Podczas warsztatów uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat gminy Barlinek i jej otoczenia, określą również pożądany stan, jaki gmina zamierza osiągnąć. W związku z tym zostaną wybrane najważniejsze długofalowe cele działania.

Strategia Rozwoju Gminy Barlinek będzie koncepcją wykorzystania w maksymalnym stopniu cennych odmienności, cech charakterystycznych i unikalnego zasobu historycznego Miasta i Gminy Barlinek i jego otoczenia. Służyć temu będą zawarte w celach operacyjnych zapisy pomysłów na wykorzystanie powyższych atutów Miasta i Gminy - mówi Marek Jefremienko, który zapowiedział również, że będzie starał się w trakcie warsztatów wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi, atrakcyjnymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej.

Oprócz spotkań warsztatowych, będą przeprowadzane ankiety, dzięki którym mieszkańcy gminy Barlinek będą mogli wspólnie kreować jej przyszłość.

Już dziś serdecznie zapraszamy chętnych do zgłaszania się do współpracy przy budowaniu Strategii Rozwoju Gminy Barlinek. Jeżeli chcecie Państwo zasilić grono Zespołu ds. Strategii piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Każde województwo posiada swoje idee planowania oraz realizowania procesów rozwojowych w oparciu o wymiar terytorialny. Ich urzeczywistnienie jest ściśle powiązane z założeniami Kontraktu Samorządowego, które zostały omówione podczas spotkania zorganizowanego 10 lipca 2015r. w BOK „Panorama" w Barlinku, na którym została przedstawiona koncepcja kontraktu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadziła Zachodniopomorska Grupa Doradcza ze Szczecina. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu gmin: Dębno, Myślibórz, Barlinek, Choszczno, Boleszkowice, Bierzwnik, Krzęcin, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Trzcińsko Zdrój oraz Recz.

Prace, podczas których opracowano wspólną koncepcję Kontraktu rozpoczęły się 2014r., przeanalizowano kilkaset propozycji od wszystkich podmiotów.

W trakcie piątkowego spotkania gminy potwierdziły udział we wspólnej realizacji KS, a także wyznaczono osoby odpowiedzialne za zebranie informacji dotyczących projektów priorytetowych. Podczas spotkania przyjęto również do Kontraktu nową gminę Recz.

W ramach Kontraktu Samorządowego przewidziane są następujące działania m.in.: tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, zrównoważona mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu, a także upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek szkolnych. Oprócz działań ogólnych, przedstawiono i wybrano również Projekty Komplementarne, a wśród nich: e-urząd przyjazny dla przedsiębiorców, odtworzenie walorów historycznych, a także „Centra Lidera Pojezierza" rewitalizację centralnych obszarów miejscowości, „Rowerem szlakiem Pojezierza" oraz poprawę bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Głównym celem rozwojowym Kontraktu Samorządowego jest przede wszystkim kreowanie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, odwrócenie ujemnego salda migracji wśród mieszkańców gmin, ograniczenie skutków peryferyjnego położenia obszaru dla poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywne gospodarowanie zasobami na rzecz ochrony bogatego dziedzictwa przyrodniczego mianownikiem wzmacnianie roli zróżnicowanego dorobku kulturowego.

 

Z wizytą w mieście partnerskim Courrieres

W dniach 01.07 - 07. 07. 2015 zespół taneczny Fabryka Tańca Barlinek oraz delegacja z Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Dariuszem Zielińskim na czele, odpowiadając na zaproszenie Mera - Christopha Pilcha odwiedziła nasze miasto partnerskie Courrières.

Podczas tygodniowego pobytu grupa poznała miasto, złożyła hołd ofiarom I wojny światowej oraz zobaczyła nowe inwestycje w mieście. Delegacja spotkała się z osobami polskiego pochodzenia, które w latach 20 i 30 ubiegłego wieku wyjechały do Francji. Zespół Fabryka Tańca Barlinek podczas pobytu zaprezentował swój program taneczny, podczas dwóch występów: dla uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz Domu Opieki dla osób starszych.

Na zakończenie spotkania Mer Courrières - Christoph Pilch na ręce Burmistrza przekazał ambulans, który będzie wykorzystywany w naszym mieścicie do ratowania zdrowia mieszkańców gminy.

Wymiernym skutkiem wizyty jest ożywienie dwustronnych kontaktów między naszymi miastami.

 

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w Barlinku

W piątek 26 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gorzowie Wlkp. Obradom przewodniczył Jerzy Korolewicz prezes Izby. Gości przywitał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Organizacji Przedsiębiorców Barlinek na czele z przewodniczącym Waldemarem Wójtowiczem. Jednym z punktów posiedzenia było omówienie stanu przygotowania do uruchomienia barlineckiego Oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej, które nastąpi w drugiej połowie roku. Dyskutowano o silnych związkach barlineckich przedsiębiorców z aglomeracją gorzowską i województwem lubuskim. Inicjatywa otwarcia Oddziału Izby ma jeszcze bardziej pobudzić rozwój przedsiębiorczości na granicy naszych województw.

 

Podkategorie