Aplikacja mobilna - Twój parasol

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja jest BEZPŁATNA.

Do pobrania z:

  • Google Play;
  • App Store;

                                                                                                            Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                             oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                                                   Eliza Stefaniuk

 

 Źródło: https://twojparasol.com/

Ciąża bez alkoholu

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) – mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym, mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują m.in. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, a także wady rozwojowe.

 

Mity na temat alkoholu:

  • Istnieje bezpieczna dla płodu i ciężarnej ilość alkoholu.
  • W ciąży wskazane jest picie niewielkich ilości czerwonego wina.
  • Niebezpieczeństwo wynikające z picia alkoholu występuje jedynie w pierwszym trymestrze ciąży.

Zapamiętaj!

  • Jesteś w ciąży i chcesz urodzić zdrowe dziecko? Nie ryzykuj! Bądź odpowiedzialna!
  • Żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna.

Z uwagi na sytuację w kraju  związaną z koronawirusem covid-19 i Państwa bezpieczeństwem, w roku 2020 nie zostało zorganizowane otwarte spotkanie nt. „FAS - funkcjonowania dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym” skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek, w szczególności kobiet w ciąży.

W ramach działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku, w miesiącu wrześniu br. placówki służby zdrowia (przychodnie, Poradnia K) oraz punkty apteczne zostaną doposażone w materiały profilaktyczne dotyczące tematyki FAS skierowane do kobiet w ciąży.

Ponadto zachęcam Państwa do zapoznania się z kampanią Ciąża bez alkoholu http://www.ciazabezalkoholu.pl/, prowadzoną na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowaną ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                     oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                             Eliza Stefaniuk

Obrazek - notes

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 07 września 2020 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe DROMAX z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

  • uporządkowanie pasa zieleni poprzez wycinkę kolidujących drzew i krzewów przyległych do drogi gminnej,
  • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,5 m,
  • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni w miejscach mijanek do 5,00 m
  • przebudowa wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151,
  • wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca kamiennego warstwą kruszywa,
  • wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej,
  • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdów na przyległe nieruchomości gruntowe,
  • wykonanie peronu wraz z wiatą przystankową  w miejscowości Brunki,
  • uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego wraz z obsianiem trawą,
  • nasadzenie drzew wzdłuż projektowanej drogi,
  • odtworzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za wykonanie projektu odpowiadało Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Chwalęcicach. Firma ta będzie pełnić również nadzór inwestorski na zadaniu.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 971 938,78 zł brutto.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 148 455,55 zł brutto.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2020 r.

Defibrylator

Automated External Defibrillator -  zautomatyzowany zewnętrzny defibrylator

 

  • zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF) oraz poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji;

UWAGA: Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy nie trzeba defibrylować.

  • zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego;

UWAGA: po przyklejeniu elektrod można je użyć u tego samego pacjenta kilkakrotnie (elektrody AED są „jednopacjentowe”, nie - jednorazowe).

  • defibrylator, czyli urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min).

Rozmieszczenie elektrod na ciele chorego przedstawia grafika poniżej:

- z  lewej strony poniżej serca;

- z prawej strony powyżej serca.

UWAGA: Pamiętaj, by nie dotykać chorego po podłączeniu do AED!

Defibrylator AED to urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Dzięki  poleceniom głosowym i wizualnym każda osoba, nawet bez przygotowania medycznego jest w stanie przeprowadzić bezpieczną defibrylację podczas zatrzymania krążenia. Wczesne użycie defibrylatora – w przeciągu 3 minut od momentu zatrzymania krążenia zwiększa szansę przeżycia. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, a jego skutkiem może być niedotlenienie organizmu. Po upływie około czterech minut od ustania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym. Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia. Dlatego warto wiedzieć, w którym miejscu w naszym mieście znajdują się defibrylatory, z których można skorzystać w razie konieczności. Poniżej podajemy dokładne lokalizacje z tymi urządzeniami. Zależy nam, aby dostęp do defibrylatorów na terenie naszego miasta był coraz większy. Gmina sukcesywnie będzie zwiększać ilość urządzeń dla mieszkańców. Ponadto zapraszamy jednostki posiadające AED w swoich zasobach do zgłaszania ich lokalizacji do Urzędu Miejskiego w Barlinku w celu umieszczenia na mapie miasta.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 95 746 55 46 i 722 220 260 oraz pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Lokalizacja defibrylatorów w naszym mieście:

  1. Centrum Handlowe "Bimex", ul. Żabia 5 – dostępny w godzinach otwarcia sklepu;
  2. UM Barlinek, ul. Niepodległości 20 – dostępny w godzinach pracy urzędu;
  3. Remiza OSP Barlinek, ul. Szpitalna 4 – całodobowo.
  4. NZOZ "Eskulap s.c.", ul. Szpitalna 11 – dostępny w godzinach pracy przychodni;

 

Zgłoszenia lokalizacji defibrylatorów do umieszczenia na mapie miasta można przekazywać telefonicznie pod numerami: 95 746 55 46 i 722 220 260 oraz pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Podkategorie