pszczoły

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r.
Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia na stronie internetowej.

Realizator Projektu

 

zdjęcie miniaturka

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Barlinku” obejmuje budowę części ulicy (od strony ul. Moniuszki) oraz przebudowę ulicy (od stronu ul. Szosowej) wraz z częściową wymianą linii oświetleniowej, będzie prowadzone na podstawie trzech odrębnych zezwoleń i dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy drogi, budowy drogi oraz budowy oświetlenia.

W terminie do 31 maja 2021r. planowane jest wykonanie:

  • przebudowy drogi (od skrzyżowania z ul. Szosową) obejmujące rozbiórkę istniejącej nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni oraz chodnika (całość z kostki betonowej), remont istniejących zjazdów oraz budowę progów zwalniających,
  • budowy drogi (od skrzyżowania z ul. Moniuszki) obejmujące niezbędne rozbiórki, wycinkę krzewów i drzew, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni oraz chodnika, remont
    i budowę zjazdów, progów zwalniających i zatok postojowych, budowę mini ronda oraz częściową wymianę istniejących słupów oświetlenia drogowego.

 

Dokumentacja projektowa została opracowana kompleksowo w 2019r. przez biuro projektowe RAMIKO Radosław Ostraszewski, z siedzibą przy ul. Gronowej 3, 66-450 Jenin.

 

W dniu 13.08.2020r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą MADEX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pełczyckiej 3a w Barlinku. Nad robotami budowlanymi będzie prowadzony nadzór inwestorski w branżach: drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej.

 

Wartość robót budowlanych: 1.847.260,63 zł brutto.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana w 60% przed Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

zdjęcie miniaturka

Z przykrością informujemy, iż w nocy z 9 na 10 sierpnia 2020 r. w Parku Laskera w Barlinku miał miejsce kolejny akt wandalizmu, w wyniku którego zniszczeniu, połamaniu uległy 22 elementy kompozytowe z podłogi pomostu nad jeziorem (zdjęcia w załączeniu).

Szacunkowy koszt zakupu materiału  oraz uzupełnienia i montażu nowych desek kompozytowych to kwota 9 745,60 zł, na którą znów złożymy się wszyscy, jako mieszkańcy Barlinka.

Wykroczenie to, oczywiście, zgłoszone zostało Policji, która w oparciu o monitoring podjęła działania w celu ustalenia sprawcy, jednakże zdarzenie prawdopodobnie miało miejsce nocą i stąd prośba do Państwa:

Jeśli ktokolwiek widział zdarzenie lub posiada informacje, które mogłyby pomóc w tej sprawie – prosimy o kontakt pod numerem tel. 47 782 42 05 lub 112.

Z uwagi na skalę zniszczeń – jaka ma miejsce w ostatnim czasie -  mienia publicznego w Barlinku przez bezrefleksyjnych sprawców, zagrożenie dla użytkowników  oraz generowane z tego tytułu koszty napraw,  prosimy i apelujemy do Państwa o czujność obywatelską i dbałość o wspólne mienie i infrastrukturę, które powstają w coraz większej liczbie i którymi  chcielibyśmy się cieszyć, a nierzadko też pochwalić przed przyjezdnymi.

 

PSR 2020 zdjęcie miniaturka

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.  

zdjęcie miniaturka

Dziś (12.08.2020r.) Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Barlinku Mariuszem Maciejewskim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu bryg. mgr inż. Grzegorzem Słotą przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku samochód  specjalny pożarniczy marki ISUZU D-MAX 4x4 typu pick-up z hakiem holowniczym i wyciągarką, zakupiony przez Gminę Barlinek z Budżetu Gminy Barlinek.

Samochód będzie wykorzystywany do:

- zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców,

- do przeprowadzania działań prewencyjno-szkoleniowych z łodzią ratunkową na akwenach gminnych zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy brak jest działań innych służb na wodzie,

- pomoc dla pogotowia w przypadkach miejscowego zagrożenia.

- odciążenia eksploatowanej floty samochodowej - w 2019 roku jednostka OSP Barlinek wyjeżdżała do zdarzeń 253 razy, co dało jej II miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem wyjazdowości.

Samochód został dostarczyła firma AMBULANZMOBILE z Jaromierek. Firma w prezencie przekazała OSP także defibrylator firmy Zoll z torbą przenośną oraz nosze transportowe.

Koszt zakupy samochodu to 147 194,00 zł.

 

Podkategorie