Gmina podpisała porozumienie w sprawie drogowego obejścia Barlinka

W piątek 18 listopada podczas konferencji prasowej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem w sprawie budowy drogi po dawnym torowisku, która będzie obejściem centrum Barlinka dla drogi wojewódzkiej nr 151.

Obejście będzie przebiegało od ul. 31Stycznia do ul. Pełczyckiej. Przy ul. Pełczyckiej  i 31 Stycznia zbudowane zostaną skrzyżowania, a na ul. Dworcowej i Św. Bonifacego powstaną ronda. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zbudowane zostaną na wyznaczonych odcinkach ekrany przeciw hałasowe, będzie także ograniczenie prędkości oraz nasadzenia zieleni ochronnej.

Szacunkowa wartość robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi prawie 27 mln zł w 75% pokrytych ze środków województwa. Wkład Gminy to 25% tej wartości czyli ok. 6,7 mln zł oraz koszty odszkodowań za grunty zajęte na realizację tego zadania.

Po zakończeniu prac przebieg drogi 151 będącej własnością województwa ulegnie zmianie, dlatego też dotychczasowy odcinek tej drogi stanie się własnością gminy.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019.

 

Przedstawiono również temat utworzenia w Barlinku fili Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego. Daje to możliwość przeprowadzania w naszym mieście państwowych egzaminów na prawo jazdy. Filia WORD będzie miała swoją siedzibę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szosowej. To na pewno wielkie ułatwienie dla mieszkańców tej części regionu, którzy do tej pory korzystali z usług WORD w Gorzowie Wlkp.

 

W konferencji udział wzięli także:  Józef Jerzy Faliński - Radny Województwa Zachodniopomorskiego,  Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Myśliborski, Cezary Tkaczyk - Dyrektor WORD w Szczecinie, radni miejscy, przedstawiciele Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, prezesi gminnych spółek.

 

Reportaż telewizji TELETOP Gorzów "Trasa średnicowa i WORD w Barlinku"

 

Logo KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje o zawarciu pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

Treść listu Prezesa KRUS

98 lat Niepodległości - obchody

Z okazji Święta Niepodległości władze miasta, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz członkowie organizacji pozarządowych i jednostek miejskich złożyli, symboliczne wiązanki kwiatów przy obelisku Józefa Piłsudskiego. Wcześniej w asyście pocztów sztandarowych w Kościele pw. NS NMP odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny.

 

certyfikat "Zachowaj Trzeźwy umysł"

Miło nam poinformować, że dzięki aktywności i wyjątkowemu zaangażowaniu pani Elizy Stefaniuk Pełnomocnika Burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Barlinek otrzymała kryształowy medal "Zachowaj Trzeźwy Umysł" za podejmowane działania profilaktyczne.

Pani Eliza dołączyła do prestiżowego grona Kapituły "Trzeźwego Umysłu", które skupia najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów do spraw profilaktyki ze wszystkich województw w Polsce.

 

 

Wręczania nagród i wyróżnień barlineckim Seniorom

21 października w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Oprócz pięknej oprawy artystycznej, w której wystąpił zespół „Barliniacy” oraz zespół tańca „Babylon” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myśliborzu były także wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska seniorów. 

Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku, za pełną poświęcenia pracę społeczną Złotą Odznaką Honorową odznaczeni zostali: Leokadia Galecka, Janina Genik, Kazimiera Świderska, Irena Nawrocka i Józef Wieczorek.

Listy gratulacyjne Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego otrzymali: Przemysław Mrowiński, Teresa Wojtalak, Andrzej Kasprzak, Bogdan Walczyński, Maria Konieczna, Maria Symonowicz, Elżbieta Młynik, Romualda Mironiuk – MakowskaJadwiga Niećko.

Podziękowania Polskigo Komitetu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora „Złota Strzecha” otrzymali: Halina Borowiec, Krystyna Cieślak – Meisinger, Teresa Cichecka, Grażyna Czerniejewska, Danuta Małodobra, Danuta Zynda, Roman Lackowski, Krystian Hurec, Feliks Skrobisz, Marian PieczkoTadeusz Ratuszny.

 

Podkategorie