moment podpisania umów

30 maja br. Gmina Barlinek podpisała cztery umowy o przyznanie unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę dróg wiejskich. Łączna wartość inwestycji sięga prawie 4 milionów 708 tys. zł. a dofinansowania ok. 3 mln zł. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą w 2017.

Środki unijne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lp.  Nazwa projektu  Wartość projektu (zł)  Dofinansowanie (zł)  Projektowana nawierzchnia 
 1. Przebudowa drogi we wsi Mostkowo  714 433,47  454 594  bitumiczna (asfaltowa)
 2. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina  802 617,82  510 705  bitumiczna (asfaltowa)
 3. Budowa drogi Równo-Laskówko  2 476 240,02  1 575 631  bitumiczna (asfaltowa)
 4. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina  714 336,59  454 532  bitumiczna (asfaltowa)
   Razem  4 707 627,90  2 995 462  

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przedstawiciele Gminy Barlinek i K-S Specjalnej Strefy Ekonomicznej

9 maja br. w siedzibie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości rozszerzenia w gminie Barlinek Strefy. W spotkaniu uczestniczyli ze strony SSE Krzysztof Kielec Prezes Zarządu i Grażyna Mazur Dyrektor Biura Zarządu oraz ze strony gminy Barlinek Dariusz Zieliński burmistrz Barlinka i Krzysztof Paszek zastępca burmistrza Barlinka.

Dyskutowano o możliwości rozszerzenia SSE w rejonie Barlinka na terenach aktualnie zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Pierwsza lokalizacja dotyczy nieruchomości w sąsiedztwie Strefy Przemysłowej (ul. Szosa do Lipian, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156), natomiast druga wskazywana nieruchomość położona jest w Mostkowie (po dawnym lotnisku, dostęp z drogi wojewódzkiej nr 156). Spotkanie w Kostrzynie poprzedziła wizyta w szczecińskim oddziale ANR, podczas którego omawiano możliwość pozyskania od Agencji na rzecz gminy wskazywanych działek.
Dyskutowano o warunkach jakie należy spełnić, aby rozszerzyć w gminie Barlinek SSE. Zarząd Spółki zainteresowany jest współpracą z barlineckim samorządem. Podkreślono dużą aktywność Organizacji Przedsiębiorców Barlinek i indywidualnych przedsiębiorców oraz dobre kontakty z Zachodnią Izbą Przemysłowo - Handlową w Gorzowie, która już niedługo otworzy w Barlinku swój oddział.

Burmistrz i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji
Na zaproszenie zastępcy komendanta wojewódzkiego policji insp. Piotra Ostrowskiego w komendzie wojewódzkiej w Szczecinie odbyło się spotkanie poświęcone poprawie bezpieczeństwa w gminie Barlinek. W spotkaniu ze strony policji wzięli udział zastępca komendanta wojewódzkiego Marek Jasztal oraz komendant powiatowy policji insp. Bogusława Bonter-Mazek. Gminę Barlinek reprezentowali burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Mirosław Przyborowski.

Głównym tematem rozmowy było funkcjonowanie komisariatu policji w Barlinku po likwidacji stanowiska dyżurnego. W wyniku tej reorganizacji według zapewnień komendanta wojewódzkiego 4. policjantów zasili służbę patrolową. Technicy IT sprawdzają możliwość podłączenia sygnału sprawnie działającego monitoringu miejskiego do stanowiska dyżurnego w komendzie powiatowej w Myśliborzu. Wyniki tych prac poznamy najpóźniej do 10 maja. Mówiono również o braku, w ostatnim czasie, w Barlinku oznakowanych radiowozów. W odpowiedzi poinformowano o skierowaniu dwóch radiowozów marki KIA i Ford oraz ponowiono prośbę o wsparcie środkami gminnymi zakupu nowego auta. Jesienią będzie organizowany przetarg na zakup radiowozów.

Z uwagi na turystyczny charakter Barlinka mówiono o potrzebie dodatkowych patroli w sezonie letnim. Komendant wojewódzki podjął decyzję o skierowaniu w najbliższych miesiącach dodatkowej drużyny policjantów, którzy pełniąc patrole przez tydzień będą zakwaterowani w Barlinku. Koszty pobytu pokryje gmina.

Już niedługo komenda powiatowa wzbogaci się o psa tropiącego.

Utworzenie sieci tras rowerowych - podpisanie listu intencyjnego

12 kwietnia br. w Zamku Książąt Pomorskich, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem w sprawie utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli gmin leżących na projektowanej Trasie Pojeziernej i Trasie Myśla-Tywa-Odra-Zalew.
 
Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim poprzez utworzenie spójnej sieci głównych i tematycznych tras rowerowych, których łączna długość wyniesie ponad 1000 km. W wyniku analizy zebranych materiałów, Zarząd Województwa wybrał cztery trasy priorytetowe. Jedną z nich jest Trasa Pojezierna, która przebiega m.in. przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno.

Realizacja projektu będzie finansowana z funduszy europejskich (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów (7,5%).

Zgodnie z planami w najbliższym czasie zostanie przygotowana dokumentacja budowlana, a w 2017r. rozpocznie się budowa pierwszych odcinków tras rowerowych, w pierwszym etapie planuje się wybudowanie trasy rowerowej z Dzikowa do Barlinka po dawnym torowisku oraz budowa centrum przesiadkowego, a także droga dla rowerów z Barlinka do Pełczyc.

Koncepcja utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023.

 

Zaproszenie - Centrum Informacji Natura 2000

Najcenniejsze i najciekawsze przyrodniczo tereny znajdujące się w okolicach Barlinka, objęte zostały ochroną. Powołano Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie oraz Puszcza Barlinecka. W Polsce zostało utworzonych wiele takich obszarów. Dlatego też, aby przybliżyć o nich informacje, utworzone zostało Centrum Informacji Natura 2000 z siedzibą w Krakowie. Centrum zaprasza do skorzystania z prowadzonych bezpłatnych usług.

Uruchomiono także stronę internetową www.misjanatura.fwie.pl, na której udostępniane są dane dotyczące obszarów Natura 2000 oraz wiadomości o podejmowanych działaniach i ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt. Celem centrum jest zapewnienie informacji, dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym. Istnieje również możliwość zgłaszania swoich uwag, pytań za pomocą formularza zamieszczonego na tej stronie.

Zachęcamy do korzystania ze strony.

Podkategorie