Spotkanie poświęcone trasom rowerowym

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. W związku z tym, 19 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Tomaszem Sobierajem, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu oprócz władz Barlinka, uczestniczyli przedstawiciele innych gmin m.in. Dębna, Myśliborza, Pełczyc, Choszczna i Cedyni.

Celem spotkania było przedstawienie koncepcji (http://www.rowery.rbgp.pl/) przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych i poznanie opinii osób zainteresowanych tematem. Zgodnie z założeniami projektu, w wyniku decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wskazano cztery główne trasy priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane. Jedną z nich jest Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior), która przebiega m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu, co zostało omówione podczas spotkania. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował również o tym, że w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa na cztery główne trasy priorytetowe, a wśród nich na Trasę Pojezierną, która będzie przebiegać przez Barlinek.

 

 
Dokument oprócz tego, że jest podstawą do spójnego rozwoju sieci tras rowerowych wykorzystującego walory turystyczne województwa, racjonalizuje wykorzystanie środków finansowych niezbędnych do budowania infrastruktury rowerowej.

Koncepcja wpisuje się w „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023".
Zadaniem związanym z celem strategicznym: Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną jest budowa centrum przesiadkowego, drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc oraz projektu turystycznego: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek.

 

Uczestnicy uroczystości wręczenia Turystycznych Pereł i Perełek 2015

18 lutego w pubie „Na Murze" odbyła się uroczystość wręczenia Turystycznych Pereł i Perełek oraz wyróżnień za 2015 rok. Jest to najważniejsza nagroda dla lokalnej branży turystycznej, przyznawana przez Burmistrza Barlinka tym osobom i instytucjom, które w wyróżniający sposób przyczyniają się w kształtowaniu oferty dla gości odwiedzających Barlinek.

 

W spotkaniu m.in. udział wzięli: Zdzisław Pawlicki - Dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Sławomir Gibert Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek, Mariusz Maciejewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele branży turystycznej.

 

Podczas spotkania podsumowano również rok pod względem odwiedzających nasze miasto turystów. W samych obiektach hotelowych było ich ponad 13 tys. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziły 2692 osoby, w tym 2039 osób to turyści polscy a 653 to turyści zagraniczni.

 

W tym roku, Perły, Perełki oraz Wyróżnienia Turystyczne otrzymali:

 

PERŁY TURYSTYCZNE

Helena i Zygmunt Głuchowscy „BUKOWA PRZYSTAN" - za promocję Barlinka poprzez stworzenie nowego obiektu noclegowego o wysokim standardzie

Roman Bunda NAMIOTOWA HALA TENISOWA - za stworzenie nowego obiektu sportowego o wysokim standardzie

PEREŁKI TURYSTYCZNE

Lucyna i Krystian Wołczyk KLUB PULS - za stworzenie atrakcyjnej oferty gastronomiczno-rozrywkowej

Jakub Wołczyk PUB NA MURZE - za stworzenie atrakcyjnej oferty gastronomiczno-rozrywkowej

Sławomir Gibert Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek - za promocję Barlinka poprzez wyprodukowanie i propagowanie trzech filmów ukazujących piękno lasów barlineckich

Adrian Czerwiński - za promocje Barlinka poprzez reklamę Barlinka w MAGAZYNIE WĘDKARSKIM „KOŁOWROTEK" wyemitowanym w Adventure HD

Eliza Chojnacka - za promocje Barlinka poprzez autorską twórczość literacką i wydanie trzech powieści pt: „Nieporządna", „Sinicuik", „Placebo"

Danuta Tomiałojć - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku za promocję Barlinka poprzez zorganizowanie POLSKO-NIEMIECKIEGO MARSZU POKOJU I PRZYJAŹNI NORDIC WALKING Barlinek-Prenzlau. Marsz odbył się z okazji 70 Rocznicy zakończenia II wojny światowej

 

WYRÓŻNIENIA TURYSTYCZNE

Iwona Galbarczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie - za kontynuację projektu RAJD NORDIC WALKING „W POSZUKIWANIU WIOSNY"

Elżbieta Trautman Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku
- za kontynuację projektu RAJDY SIENKIEWICZOWSKIE- NORDIC WALKING

Małgorzata Kozar Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku
- za kontynuację projektu RAJDY SIENKIEWICZOWSKIE-NORDIC WALKING

Bożena Rudnicka
- za prowadzenie Drużyny reprezentującej Barlinek w zawodach nordic walking

Piotr Rosenkiewicz - za prowadzenie Drużyny reprezentującej Barlinek w zawodach nordic walking

 

Uczestnicu spotkania noworocznego w Prenzlau 2016

W sobotę 13.02.2016 roku w Prenzlau odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne organizowane przez stowarzyszenie IG Frauen und Familie. Była to okazja do tego by podsumować i powspominać kolejny (już 24) rok współpracy. Z Barlinka do
Prenzlau udała się duża delegacja w skład której wszedł Burmistrz Barlinka, a także Królowa Puszczy Barlineckiej i Boginka Moriana.

Licząc na kolejny rok owocnej współpracy życzenia noworoczne złożyli Burmistrz Dariusz Zieliński oraz Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz.
Podczas uroczystości zaprezentowali się młodzież i dzieci z grupy tanecznej „Swing" pod kierownictwem Pani Anne Hauptmann.

 

Pani Jadwiga Kalinowska

W tym roku piękny Jubileusz 100 rocznicy urodzin obchodzi mieszkanka naszego miasta Pani Jadwiga Kalinowska. Z tej okazji Pani Jadwiga wraz z najbliższą rodziną gościła w barlineckim Ratuszu na zaproszenie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego.

Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne od Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Myśliborzu oraz Premier Beaty Szydło.
 
 
Burmistrz przekazuje wzmacniacz dla krótkofalowców

10 lutego w Barlineckim Klubie Krótkofalowców odbyła się uroczystość podpisania aktu użyczenia nowego sprzętu - wzmacniacza mocy do transceivera, Alpin 100 o mocy 1 KW. Koszt zakupu urządzenia to 10.500 zł. W uroczystości udział wzięli m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski, Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz, Prezes SP1KRF Stanisław Smoleń oraz krótkofalowcy zrzeszeni w barlineckim klubie. Nowy sprzęt pozwoli na nawiązanie szybkiej i sprawnej łączności z całym światem a także na zdobywanie prestiżowych nagród w kolejnych zawodach.

Wzmacniacz został zakupiony dzięki wsparciu Burmistrza Barlinka oraz Rady Miejskiej, która podjęła decyzję o dofinansowaniu klubu.
 
 

Podkategorie