Rowerem do Pełczyc

W dniu 25.08.2015 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk podpisali list intencyjny w sprawie rozpoczęcia wspólnych działań mających na celu realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc". Został już powołany Zespół Roboczy, który będzie koordynował prace. Podjęto również decyzję o opracowaniu „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Barlinku" oraz „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej".

Na przełomie XIX i XX wieku Barlinek i Pełczyce zostały połączone koleją, która zbliżyła sąsiadujące ze sobą miasta. Dziś to tylko wspomnienie, szans na powrót komunikacji kolejowej już nie ma, jest natomiast nieczynna linia kolejowa. Gmina zamierza ją wykorzystać do budowy ścieżki rowerowej. Trasa jest wręcz do tego stworzona. Posiada małe pochylenie poziome tzn. „jest płaska" - idealna dla roweru, bezkolizyjna - przebiega w oddaleniu od ruchliwej drogi wojewódzkiej. Połączy dwa miasta, ponad 14. tysięczny Barlinek i liczące ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Pełczyce, po drodze przebiegnie w pobliżu miejscowości Wierzchno i Łyskowo.

 

 

Ścieżka ma pełnić dwie funkcje. Po pierwsze będzie to ciąg komunikacyjny umożliwiający dojazd do pracy czy szkoły. Zgodnie z danymi GUS codziennie z Pełczyc do Barlinka dojeżdża do pracy prawie 450 osób. Jeśli uda się je zachęcić do zmiany środka transportu na rower zmniejszymy korki w mieście, ograniczymy również zanieczyszczenie powietrza. Drugim obszarem jest turystyka. Do granic naszej gminy linia kolejowa biegnie poprzez obszar Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie". Jest to nasz potencjał, który w powiązaniu z innymi działaniami zamierzamy wykorzystać.

Gmina podjęła już działania, aby zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Na początek umieścimy projekt w tzw. Kontrakcie Samorządowym. Jeśli to źródło środków zawiedzie, mamy jeszcze inne alternatywy w m.in. postaci działań skierowanych na rozwój nowych produktów turystycznych.

 

Samochód ratunkowy dla szpitala w Barlinku

W środę 26 sierpnia 2015 roku przy Gminnym Centrum Ratownictwa odbyło przekazanie samochodu ratunkowego marki Renault dla Szpitala w Barlinku. Auto zostało nam podarowane przez miasto partnerskie Courrieres z Francji, a formalności były finalizowane podczas ostatniej wizyty naszej delegacji w tym mieście.

W przekazaniu pojazdu uczestniczyli: Arkadiusz Janowicz Starosta Myśliborski, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski, Prezes Szpitala Barlinek Sp.z.o.o. Arkadiusz Cysek, Prezes OSP Barlinek Mariusz Kuziel, oraz radni: Iwona Rudnicka i Rafał Szczepaniak.

 

Jak już informowaliśmy, Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy". Celem sporządzenia dokumentu jest określenie wizji i misji oraz wytyczenie najważniejszych długofalowych celów działania, jakie gmina powinna zrealizować w najbliższych latach.

Strategia Rozwoju Gminy Barlinek opracowana będzie za pomocą metody ekspercko -partnerskiej przy współpracy z Firmą &Jefremienko - municypalne usługi doradcze. Zostanie również powołany w tym celu Zespół ds. Strategii, który będzie składał się z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, sołectw, lokalnych organizacji pozarządowych, szkół i przedsiębiorców. Zespół zasilą również naukowcy, pasjonaci i ambasadorzy Barlinka. Jeżeli chcecie Państwo przyłączyć się do Zespołu ds. Strategii serdecznie zapraszamy. Swoje zgłoszenie można przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, wypełniając wybraną ankietę, która jest ważną częścią konsultacji społecznych niezbędnych do napisania realnej strategii.

Ankiety zostały przygotowane dla trzech grup społecznych:

Do przedsiębiorców
Do instytucji pozarządowych
Dla pozostałych mieszkańców Gminy Barlinek

  

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub prosimy o dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Barlinek przy ul. Niepodległości 20.

Co roku miasta partnerskie Barlinek - Schneverdingen - Eksjö spotykają się na tzw. spotkaniach trójstronnych, celem omówienia dalszej współpracy, wymiany doświadczeń oraz podsumowania dotychczasowych działań. W tym roku takie spotkanie obyło się w dniach 6- 9 sierpnia w szwedzkim Eksjö. Licząca 50 osób delegacja z Barlinka, w której skład wchodzili Burmistrz - Dariusza Zielińskiego, przedstawiciele Gminy oraz członkowie zespołu Fabryka Tańca Barlinek i wolontariusze z Publicznego Gimnazjum Nr 1 bardzo dobrze reprezentowała nasze miasto. Tematem przewodnim spotkania była RÓWNOWŚĆ i to właśnie jej podporządkowane były wszystkie atrakcje i zadania. Temat ten sprawił, że wszyscy uczestnicy zbliżyli się do siebie. Przygotowania do wizyty zaczęły się na długo przed planowanym spotkaniem - przedstawiciele każdego z krajów dostali zadanie, nakręcenia filmu, w którym przedstawią swój pogląd na temat równości. W tym zadaniu godnie Barlinek reprezentowały: Emilia Rudnicka, Michalina Paszek i Patrycja Klimczuk, które swoim filmem udowodniły, że niepotrzebne są duże słowa i deklaracje, ponieważ RÓWNOŚĆ JEST PROSTA. Punktem kulminacyjnym spotkania był występ artystyczny na rynku.
Jednak spotkania trójstronne to nie tylko czas zabaw, to także czas podsumowań i planowania na przyszłość. Dlatego też nieodzowną częścią każdej wizyty są rozmowy między burmistrzami. W tym roku najważniejszym punktem dyskusji była kwestia opracowania strategii współpracy międzynarodowej oraz sposób pozyskiwania funduszy zewnętrznych potrzebnych do jej rozwijania.
Jak co roku spotkanie trójstronne wzbogaciło uczestników o nowe doświadczenia, znajomości i przyjaźnie. Na zakończenie spotkania Pani Burmistrz - Meike Moog - Steffens, zaprosiła na następne spotkanie trójstronne do Schneverdingen, które odbędzie się w 2016 r. 

Słowo strategia stało się jednym z zaklęć współczesnego zarządzania. Coraz częściej dostrzec można korzyści z odpowiedniego planowania, które opiera się na rzetelnym procesie. Istotą takiego opracowania jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości.

Dlatego ważną rzeczą jest zgromadzenie dużej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania dokumentu będącego drogowskazem do sformułowania celów. Nie ma gotowych recept i sztampowych rozwiązań, ponieważ każda gmina jest inna. Posiada inną historię, problemy i pomysły na ich rozwiązanie.

Na początku sierpnia br. Gmina Barlinek rozpoczęła prace nad nową strategią, która będzie kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego, będzie również podstawą do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020.

Prace nad Strategią potrwają do 31 grudnia 2015r. i prowadzone będą w trybie partycypacyjno - eksperckim, co oznacza, że zostanie powołany Zespół ds. Strategii składający się z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, sołectw, lokalnych organizacji pozarządowych, szkół i przedsiębiorców. Zespół zasilą również naukowcy oraz pasjonaci. Za merytoryczne przygotowanie dokumentu tj. za przygotowanie opisu sytuacji społeczno - gospodarczej gminy Barlinek, odpowiadać będzie firma „Marek Jefremienko-Przyłubski & Jefremienko Municypalne Usługi Doradcze". W związku z pracą nad strategią będą organizowane warsztaty, na które już dziś serdecznie zapraszamy chętnych. O terminach spotkań będziemy informować.

Podczas warsztatów uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat gminy Barlinek i jej otoczenia, określą również pożądany stan, jaki gmina zamierza osiągnąć. W związku z tym zostaną wybrane najważniejsze długofalowe cele działania.

Strategia Rozwoju Gminy Barlinek będzie koncepcją wykorzystania w maksymalnym stopniu cennych odmienności, cech charakterystycznych i unikalnego zasobu historycznego Miasta i Gminy Barlinek i jego otoczenia. Służyć temu będą zawarte w celach operacyjnych zapisy pomysłów na wykorzystanie powyższych atutów Miasta i Gminy - mówi Marek Jefremienko, który zapowiedział również, że będzie starał się w trakcie warsztatów wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi, atrakcyjnymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej.

Oprócz spotkań warsztatowych, będą przeprowadzane ankiety, dzięki którym mieszkańcy gminy Barlinek będą mogli wspólnie kreować jej przyszłość.

Już dziś serdecznie zapraszamy chętnych do zgłaszania się do współpracy przy budowaniu Strategii Rozwoju Gminy Barlinek. Jeżeli chcecie Państwo zasilić grono Zespołu ds. Strategii piszcie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Podkategorie