Prospekt budowy mieszkań

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców, Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przystępuje do kontynuacji inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14. W tym celu w dniu 12 lutego br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A" - segment 1 i 2. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236, 51 zł. Budynek składać będzie się z 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 025,80 m2. Projekt zakłada powstanie lokali trzypokojowych i dwupokojowych. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako obiekt podpiwniczony i czterokondygnacyjny (trzypiętrowy). Dla wszystkich mieszkań zlokalizowanych na I, II i III piętrze zapewniono balkon. Łącznie 20 rodzin znajdzie tutaj nowy dom. Wszystkie mieszkania realizowane będą „pod klucz". Budowa planowana jest w latach 2016-2017, a zasiedlenie budynku przewidziane jest w miesiącu sierpniu 2017 r.

 
Szansę na nowe M mają najemcy lokali komunalnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość zamiany zajmowanych dotychczas lokali na nowe mieszkania w nowo budowanym budynku na Górnym Tarasie.

Na dzień dzisiejszy, na podstawie wniosków złożonych przez najemców stworzona została baza osób zainteresowanych przedmiotową zamianą.

 

 

 

Moment przecięcia wstęgi

Dobiegła końca inwestycja rozbudowy Szpitala w Barlinku. Z okazji tego wydarzenia w dniu 1.marca odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Magdalena Kochan – Posłanka na Sejem RP, Panowie: Grzegorz Napieralski - Senator RP, Dariusz Ruczyński - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Pani Danuta Patkowska - Starosta Powiatu Myśliborskiego, radni powiatu myśliborskiego, Pan Mariusz Maciejewski - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni gminy Barlinek, Pan Ryszard Mitek - Prezes Szpitala w Barlinku w latach 2000-2015, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy, szefowie firm i instytucji.

Na parterze nowego budynku umieszczono oddział przyjęć i pomocy doraźnej tzw. izbę przyjęć z gabinetami zabiegowymi, z bezpośrednim dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczne poradnie lekarskie takie jak: poradnię K, kardiologiczną z pracownią badań wysiłkowych, onkologiczną, laryngologiczną itp., na 1. piętrze - Oddział Ginekologii i położnictwa wraz z traktem porodowym i salą cesarskich cieć, natomiast w kondygnacji - 1 przewidziano możliwość wjazdu karetki - 2 podjazdy: otwarty oraz tzw. „ ciepły", jako miejsce przyjęcia przywiezionych pacjentów, stanowisko dekontaminacji.

 

Marszałek województwa Zachodniopomorskiego z uczniami i dyrektor SP 1

25 lutego 2016 roku odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z woj. zachodniopomorskiego, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Nagrody i wyróżnienia 25 lutego  2016 roku odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z województwa zachodniopomorskiego, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Nagrody i wyróżnienia wręczał Marszałek Województwa pan Olgierd Geblewicz.

 

W rywalizacji brało udział 309 szkół podstawowych z całego województwa zachodniopomorskiego . Nasza szkoła zwyciężyła rekordową ilością punktów - 344.

Na ten wspaniały wynik zapracowali uczniowie pod opieką trenerów pana Andrzeja Łapińskiego i pana Leszka Wieczorka:


Dziewczęta
- Martyna Sarniak, Lea Frey, Patrycja Bałunda, Kaja Frontczak, Wiktoria Podyma, Zuzanna Dziedziela, Maja Kardasz, Emanuela Kiełbasa, Karolina Patynowska, Wiktoria Maciejewska, Iga Kądziołka, Agnieszka Borowiecka.

Chłopcy
- Mateusz Gubernat, Dawid Dzięcioł, Aron Michalak, Filip Zima, Piotr Szulgo, Łukasz Baryło, Mateusz Hajda, Igor Szyszka, Arkadiusz Ulewicz, Mateusz Gadzała, Jakub Olszewski, Oskar Modrzejewski, Alan Michalak, Maciej Ratuszny, Krystian Krawczyk.
 
 
Burmistrz i pełnomocnik ds Nordic Walking w Barlinku wręczają listy pochwalne

Na zaproszenie Burmistrza Dariusza Zielińskiego na spotkanie do Urzędu Miejskiego przybyli reprezentanci Barlinka w „chodzeniu z kijami". Zawodnicy przynieśli zdobyte w ubiegłym roku trofea - puchary i medale. Listy gratulacyjne otrzymali:

Dawid Kuk, Konrad Więczkowski, Weronika Ubych, Kinga Granowska, Wiktoria Maciejewska, Nikola Staszewska, Martyna Oleszkiewicz, Aleksandra Stanisławska, Filip Płaczek, Teresa Oleszczuk, Irena Marciniak oraz Anna Ubych.


Podziękowania otrzymali także trenerzy - Bożena Rudnicka i Piotr Rosenkiewicz.

 

Spotkanie poświęcone trasom rowerowym

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. W związku z tym, 19 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Tomaszem Sobierajem, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu oprócz władz Barlinka, uczestniczyli przedstawiciele innych gmin m.in. Dębna, Myśliborza, Pełczyc, Choszczna i Cedyni.

Celem spotkania było przedstawienie koncepcji (http://www.rowery.rbgp.pl/) przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych i poznanie opinii osób zainteresowanych tematem. Zgodnie z założeniami projektu, w wyniku decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wskazano cztery główne trasy priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane. Jedną z nich jest Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior), która przebiega m.in. przez Pełczyce, Barlinek i Myślibórz. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu, co zostało omówione podczas spotkania. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował również o tym, że w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa na cztery główne trasy priorytetowe, a wśród nich na Trasę Pojezierną, która będzie przebiegać przez Barlinek.

 

 
Dokument oprócz tego, że jest podstawą do spójnego rozwoju sieci tras rowerowych wykorzystującego walory turystyczne województwa, racjonalizuje wykorzystanie środków finansowych niezbędnych do budowania infrastruktury rowerowej.

Koncepcja wpisuje się w „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023".
Zadaniem związanym z celem strategicznym: Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną jest budowa centrum przesiadkowego, drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc oraz projektu turystycznego: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek.

 

Podkategorie