31 marca 2015 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury z inicjatywy burmistrzów Barlinka i Prenzlau odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sportowych z Barlinka i Prenzlau. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło planowanych wspólnych polsko - niemieckich projektów, które będą realizowane w ramach programu INTERREG VA - w Barlinku planuje się przebudowę szatni i „hoteliku" na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 2 i budowę szatni i pomieszczenia socjalnego przy Euroboisku im. A. Pluszczyka na ul. Strzeleckiej.

Celem spotkania było opracowanie programu dalszej współpracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu: piłki nożnej, piłki nożnej kobiet, lekkoatletyki, piłki ręcznej, siatkówki, żeglarstwa, nordic walking i osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze już istniejącą infrastrukturę sportową, jak i mające powstać obiekty, członkowie stowarzyszeń tworzyli harmonogram dalszej współpracy, który obejmuje nie tylko wspólne zawody, ale także treningi, szkolenia czy regaty.

 

 

 

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz małych Projektów INTERREG IV A Euroregion Pomerania."

Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu "Nie święci garnki lepią" z udziałem burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego. Redaktorka Agnieszka Moskaluk, która uważnie rozgląda się dookoła siebie, wyszukując „nieświętych" z ciekawymi życiorysami zaprosiła do rozmowy włodarza naszego miasta.

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1119/89452/nie_swieci_garnki_lepia_-_dariusz_zielinski_05_03_2015

21 marca we foyer sali widowiskowej BOK odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Płynący błękit". Był to trzeci a zarazem ostatni etap trwającego od ubiegłego roku fotoprojektu, którego celem jest ukazanie piękna i bioróżnorodności Gminy Barlinek.

Tym razem tematem przewodnim prezentowanych prac były uroki jezior, rzek, stawów i strumieni. Wystawę otworzył Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Królową Puszczy Barlineckiej i Boginką Morianą. Podczas wernisażu oprócz wydrukowanych fotografii, można było obejrzeć prezentację multimedialną składająca się z setek wykonanych podczas warsztatów zdjęć oraz skosztować specjalnego, błękitnego ciasta. Autorami prezentowanych zdjęć są:
Helena Wawrzyniak, Bożena Rudnicka, Agnieszka Tokarska, Magdalena Pędziszczak, Maria Rosół, Małgorzata Pieczyńska, Bronisław Pilich, Marek Szukało, Grzegorz Przybylski, Arkadiusz Białecki, Wiktor Michałowski, Jerzy Wawrzyniak, Sebastian Suterski, Mirosław Sulikowski, Krzysztof Krawczyk oraz Katarzyna Mielcarek, która jest komisarzem wystawy.

 W części artystycznej wystąpiła Monika Zajączkowska a podczas całego wernisażu muzycznie czas umilał Mieczysław Olszewski. Zdjęcia prezentowane na wernisażu wybrała Komisja Oceniająca w składzie: Monika Izabela Przybylska, Maciej Konieczka oraz Monika Zajączkowska. Finałem projektu będzie wydanie albumu promującego bioróżnorodność w Gminie Barlinek.

 

Wystawa odbyła się w ramach projektu pn.: „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek" współfinansowany z Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Herb Barlinka na tle stołu konferencyjnego

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka w poszczególnych okręgach, przedstawia protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych radnych Młodzieżowej Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych.

Burmistrz Barlinka przekazał protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Protokół - wyniki głosowania

Podsumowanie sezonu turystycznego 2014 odbyło się w Kawiarni Artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie przybyli przedstawiciele branży turystycznej oraz lokalne jednostki pracujące na rzecz promocji marki turystycznej miasta i promocji walorów regionu. Po krótkim przywitaniu Wszystkich przybyłych przez Katarzynę Mielcarek i burmistrza Dariusza Zielińskiego przystąpiono do wręczenia nagród.

Perły Turystyczne 2014 otrzymali:

Stowarzyszenie IG Frauen Prenzlau - za promocję oferty kulturalnej i turystycznej Barlinka
Siedlisko Orlik*** - Alicja i Tomasz Wilczkiewicz - za stworzenie bazy noclegowej o wysokim standardzie w Dolinie Płoni
Dworek w Dolinie Płoni - Teresa i Henryk Płaczek za stworzenie nowej bazy oferującej imprezy biesiadne i noclegi w Dolinie Płoni
Echo Barlinka. Pismo Miasta i Okolic wydawane przez Towarzystwo Miłośników Barlinka - za wielkie zaangażowanie w działania na rzecz promocję regionu przez 25 lat.

Perełki turystyczne 2014 otrzymali:

W kategorii promocja:
Zdzisław Gilewicz - za promocję regionu poprzez produkcje ponad 30 filmów i teledysków ukazujących wyjątkowość Barlinka i okolic
Stanisław Smoleń - za promocje dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Barlinka i okolicy oraz za 40 lat prowadzenia Klubu Krótkofalowców

W kategorii produkty i usługi:
Kawiarnia - Lodziarnia Dorota i Zbigniew Szatkowscy - za stworzenie nowej atrakcyjnej oferty gastronomicznej
Bar Kuchnia Azjatycka WOK - za stworzenie nowej atrakcyjnej oferty gastronomicznej
Ośrodek Wypoczynkowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - za podnoszenie standardów jakości obiektów noclegowych w Barlinku

W kategorii imprezy turystyczne promujące region:
Kuria Metropolitalna Szczecińsko - Kamieńska - za organizację Dni Młodych - 1-3 maj 2014 w Barlinku
PTTK Oddział Regionalny Szczecin - za organizacje IV Ogólnokrajowego Forum Liderów turystyki młodzieżowej PTTK oraz Finału Centralnego XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Barlinku

W kategorii wdrażanie marki turystycznej - Barlinek Europejska Stolica Nordic Walking:
Danuta Tomiałojć Dyrektor SP 1 w Barlinku za prowadzenie z wielkimi sukcesami reprezentacji Europejskiej Stolicy Nordic Waking podczas "Pucharu Bałtyku NW 2014" oraz organizację młodzieżowych imprez sportowo- rekreacyjnych nordic walking

Wyróżnienie Turystyczne Bożena Rudnicka i Piotr Rosenkiewicz za prowadzenie z wielkimi sukcesami reprezentacji Europejskiej Stolicy Nordic Waking podczas "Pucharu Bałtyku NW 2014" oraz organizację młodzieżowych imprez sportowo- rekreacyjnych Nordic Walking.

Elżbieta Trautman Dyrektor SP 4 w Barlinku za zorganizowanie IV Sienkiewiczowskiego Rajdu Nordic Walking.

Wyróżnienie Turystyczne Małgorzata Kozar za zorganizowanie IV Sienkiewiczowskiego Rajdu Nordic Walking oraz osobiste zaangażowanie w promocję Nordic Walking wśród dzieci i młodzieży.

Iwona Galbarczyk Dyrektor SP w Mostkowie za współorganizację rajdu wiosennego nw dedykowanego pamięci Jana Pawła II
Prezes Zofia Sobczak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek" za zorganizowanie zawodów ponadregionalnych nordic walking dla niepełnosprawnych.

W części artystycznej wystąpił zespół Classic Band.

 

Podkategorie