21 marca we foyer sali widowiskowej BOK odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Płynący błękit". Był to trzeci a zarazem ostatni etap trwającego od ubiegłego roku fotoprojektu, którego celem jest ukazanie piękna i bioróżnorodności Gminy Barlinek.

Tym razem tematem przewodnim prezentowanych prac były uroki jezior, rzek, stawów i strumieni. Wystawę otworzył Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Królową Puszczy Barlineckiej i Boginką Morianą. Podczas wernisażu oprócz wydrukowanych fotografii, można było obejrzeć prezentację multimedialną składająca się z setek wykonanych podczas warsztatów zdjęć oraz skosztować specjalnego, błękitnego ciasta. Autorami prezentowanych zdjęć są:
Helena Wawrzyniak, Bożena Rudnicka, Agnieszka Tokarska, Magdalena Pędziszczak, Maria Rosół, Małgorzata Pieczyńska, Bronisław Pilich, Marek Szukało, Grzegorz Przybylski, Arkadiusz Białecki, Wiktor Michałowski, Jerzy Wawrzyniak, Sebastian Suterski, Mirosław Sulikowski, Krzysztof Krawczyk oraz Katarzyna Mielcarek, która jest komisarzem wystawy.

 W części artystycznej wystąpiła Monika Zajączkowska a podczas całego wernisażu muzycznie czas umilał Mieczysław Olszewski. Zdjęcia prezentowane na wernisażu wybrała Komisja Oceniająca w składzie: Monika Izabela Przybylska, Maciej Konieczka oraz Monika Zajączkowska. Finałem projektu będzie wydanie albumu promującego bioróżnorodność w Gminie Barlinek.

 

Wystawa odbyła się w ramach projektu pn.: „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek" współfinansowany z Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Herb Barlinka na tle stołu konferencyjnego

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka w poszczególnych okręgach, przedstawia protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych radnych Młodzieżowej Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych.

Burmistrz Barlinka przekazał protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Protokół - wyniki głosowania

Podsumowanie sezonu turystycznego 2014 odbyło się w Kawiarni Artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie przybyli przedstawiciele branży turystycznej oraz lokalne jednostki pracujące na rzecz promocji marki turystycznej miasta i promocji walorów regionu. Po krótkim przywitaniu Wszystkich przybyłych przez Katarzynę Mielcarek i burmistrza Dariusza Zielińskiego przystąpiono do wręczenia nagród.

Perły Turystyczne 2014 otrzymali:

Stowarzyszenie IG Frauen Prenzlau - za promocję oferty kulturalnej i turystycznej Barlinka
Siedlisko Orlik*** - Alicja i Tomasz Wilczkiewicz - za stworzenie bazy noclegowej o wysokim standardzie w Dolinie Płoni
Dworek w Dolinie Płoni - Teresa i Henryk Płaczek za stworzenie nowej bazy oferującej imprezy biesiadne i noclegi w Dolinie Płoni
Echo Barlinka. Pismo Miasta i Okolic wydawane przez Towarzystwo Miłośników Barlinka - za wielkie zaangażowanie w działania na rzecz promocję regionu przez 25 lat.

Perełki turystyczne 2014 otrzymali:

W kategorii promocja:
Zdzisław Gilewicz - za promocję regionu poprzez produkcje ponad 30 filmów i teledysków ukazujących wyjątkowość Barlinka i okolic
Stanisław Smoleń - za promocje dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Barlinka i okolicy oraz za 40 lat prowadzenia Klubu Krótkofalowców

W kategorii produkty i usługi:
Kawiarnia - Lodziarnia Dorota i Zbigniew Szatkowscy - za stworzenie nowej atrakcyjnej oferty gastronomicznej
Bar Kuchnia Azjatycka WOK - za stworzenie nowej atrakcyjnej oferty gastronomicznej
Ośrodek Wypoczynkowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - za podnoszenie standardów jakości obiektów noclegowych w Barlinku

W kategorii imprezy turystyczne promujące region:
Kuria Metropolitalna Szczecińsko - Kamieńska - za organizację Dni Młodych - 1-3 maj 2014 w Barlinku
PTTK Oddział Regionalny Szczecin - za organizacje IV Ogólnokrajowego Forum Liderów turystyki młodzieżowej PTTK oraz Finału Centralnego XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Barlinku

W kategorii wdrażanie marki turystycznej - Barlinek Europejska Stolica Nordic Walking:
Danuta Tomiałojć Dyrektor SP 1 w Barlinku za prowadzenie z wielkimi sukcesami reprezentacji Europejskiej Stolicy Nordic Waking podczas "Pucharu Bałtyku NW 2014" oraz organizację młodzieżowych imprez sportowo- rekreacyjnych nordic walking

Wyróżnienie Turystyczne Bożena Rudnicka i Piotr Rosenkiewicz za prowadzenie z wielkimi sukcesami reprezentacji Europejskiej Stolicy Nordic Waking podczas "Pucharu Bałtyku NW 2014" oraz organizację młodzieżowych imprez sportowo- rekreacyjnych Nordic Walking.

Elżbieta Trautman Dyrektor SP 4 w Barlinku za zorganizowanie IV Sienkiewiczowskiego Rajdu Nordic Walking.

Wyróżnienie Turystyczne Małgorzata Kozar za zorganizowanie IV Sienkiewiczowskiego Rajdu Nordic Walking oraz osobiste zaangażowanie w promocję Nordic Walking wśród dzieci i młodzieży.

Iwona Galbarczyk Dyrektor SP w Mostkowie za współorganizację rajdu wiosennego nw dedykowanego pamięci Jana Pawła II
Prezes Zofia Sobczak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek" za zorganizowanie zawodów ponadregionalnych nordic walking dla niepełnosprawnych.

W części artystycznej wystąpił zespół Classic Band.

 

Dnia 18 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury, z inicjatywy Burmistrza Barlinka - Dariusza Zielińskiego, odbyło się spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego. W spotkaniu, prócz Burmistrza Barlinka, Zastępcy Burmistrza Barlinka - Krzysztofa Paszka oraz pracowników Urzędu Gminy, udział wzięli Wójtowie, Burmistrzowie i przedstawiciele następujących samorządów: Gminy Bierzwnik, Gminy Boleszkowice, Gminy Choszczno, Gminy Dębno, Gminy Krzęcin, Gminy Lipiany, Gmina Myślibórz, Gminy Nowogródek Pomorski, Gminy Pełczyce, Gminy Przelewice, Gminy Trzcińsko-Zdrój, Powiatu Choszczeńskiego, Powiatu Myśliborskiego oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Lider Pojezierza.
           Kontrakt Samorządowy to umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami. W naszym przypadku jest to czternaście samorządów z powiatów myśliborskiego, choszczeńskiego i pyrzyckiego. Kontrakt umożliwi nam pozyskanie funduszy unijnych w trybie pozakonkursowym.
           Podczas spotkania przedstawiciele firmy doradczej, zaprezentowali projekt Kontraktu Samorządowego - Lider Pojezierza. Omówiono poszczególne planowane do realizacji projekty - na łączną kwotę aż 459 mln złotych oraz warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać finansowanie ze środków unijnych. Zaznaczono, że podczas negocjacji z Marszałkiem Województwa planowana kwota może się zmienić.
           W kolejnej części spotkania, przedstawiono zebranym propozycję wspólnego stanowiska w sprawie Specjalnej Strefy Włączenia - czyli niekorzystnego dla Powiatu Myśliborskiego, podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zaprezentowano również wstępną koncepcję projektu pn. „Trasa Tysiąca Jezior - Międzynarodowa Trasa Rowerowa". Trasa początek bierze w Osinowie Dolnym i biegnie równoleżnikowo do granic województwa przez najbardziej malownicze obszary pojezierzy. Punktami węzłowymi są m.in. Trzcińsko Zdrój, Myślibórz, Lipiany Barlinek, Pełczyce, Choszczno.
           Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Pana Ireneusza Kostki - Kierownika Biura Stowarzyszenia Lider Pojezierza, który przekazał informacje na temat planów stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
           Spotkanie było elementem prac prowadzonych przez Gminę Barlinek w celu jak najlepszego przygotowania się do wykorzystania funduszy z budżetu unijnego 2014-2020. Kontrakt Samorządowy, koncepcja Międzynarodowej Trasy Rowerowej oraz środki Stowarzyszenia Lider Pojezierza to nasze szanse rozwojowe - dlatego spotkanie było tak ważne.

 

05. lutego w Muzeum Regionalnym miało miejsce uroczyste odsłonięcie „Saloniku Królowej Puszczy Barlineckiej”. Ekspozycja jest jednym z elementów projektu „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Gościem honorowym uroczystości była Królowa Puszczy Barlineckiej Jolanta Pietrasik, której towarzyszyły Boginki,  Skrzaty oraz Zielony Jan. W uroczystości udział wzięły władze miasta a także Arkadiusz Mazepa – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Romana Kaszczyc - autorka  „Baśni o Królowej Puszczy Barlineckiej, Radni Rady Miejskiej i Powiatowej oraz  mieszkańcy Barlinka.  Odsłonięciu ekspozycji towarzyszyły dźwięki rogu myśliwskiego w wykonaniu Wojciecha Michalczyka podleśniczego Nadleśnictwa Barlinek.

Salonik to stała ekspozycja Muzeum, która ma na celu zachęcić do odwiedzania Muzeum i dalszego pogłębiania wiedzy przyrodniczej o regionie.

 

Podkategorie