podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Stąpiu

W dniu 05 grudnia 2018 r. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka podpisał umowę na realizację zadania po nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu” z firmą Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza.

Zakres umowy obejmuje wykonanie nowego obiektu o powierzchni ok. 113 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Pierwszym etapem prac realizowanych przez wybranego wykonawcę – będzie wycinka drzew wykonana jeszcze w tym roku. Do budynku świetlicy będzie prowadził indywidualny zjazd z drogi gminnej.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta jest jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przetargu ogłoszonego w trybie nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi  704 110,39 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna: Działanie PRZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich.

Umowa na kwotę dotacji w wysokości około 458 000 zł została podpisana dnia 17 października 2018 r. przez marszałka województwa – Olgierda Geblewicza. Dofinansowanie obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy.

 

podpisanie umowy

W dniu 26 listopada Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o.  z Gorzowa Wlkp. na wykonanie pierwszego etapu wzmocnienia terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej. W ramach tej umowy Wykonawca wykona drogę wewnętrzną z kostki betonowej o długości 290m biegnącą od ul. Jeziornej do wysokości dz. nr 243/35 wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia kolizji, nasadzenia i montaż małej architektury oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Dokumentację budowlaną wykonała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.  

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 3.138.535,13 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do 2 września 2019 r.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.)

Wartość dofinansowani wynosi: ok. 1.250.000 zł.

Realizacja następnych etapów tego zadania, w tym budowa parkingu przy cmentarzu zaplanowana jest w kolejnych latach.

 

mapa 1 terenów

 

mapa 2 - teren

 

po podpisaniu umowy 

Złota Barlinecka Gęsiarka - lokalna nagroda

Zapraszamy do wypełnienia ankiety z propozycjami do nagrody Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz Ambasadora Barlinka. Spośród Państwa zgłoszeń zostaną wyłonione także kandydatury do wyróżnienia Dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki.

 

Gala wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek odbędzie się w styczniu 2019 r.

 

Ankiety można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Złota Barlinecka Gęsiarka” lub złożyć w Urzędzie Miejskim.  Na parterze przy Biurze Obsługi Interesanta ustawiono specjalnie na ten cel oznakowaną urnę.

Głosować można do 12.12.2018 r.

 

Zapraszamy do głosowania

 

ankieta (doc)

ankieta (pdf)

 

 

ozdobnik

 

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady
w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza

  Obrady Rady Miejskiej - transmisja na żywo

 

 

Herb Barlinka

• Administratorem systemu transmisji jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• System transmisji jest stosowany w celu wypełnienia przepisów prawa
• Informacje szczegółowe w siedzibie Administratora, www.barlinek.pl

 

podpisanie umowy

W dniu 16 listopada Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Pana Sebastiana Owczarza na wykonanie zadania „Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek”. W ramach tej umowy Wykonawca wykona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” targowisko miejskie ze stanowiskami zadaszonymi oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Przewidywany zakres robót obejmie m.in.:

  1. wykonanie niezbędnych wycinek roślinności,
  2. wykonanie placów utwardzonych o powierzchni ok. 2.345 m2 (w tym ok. 1.000 m2 kostka ażurowa),
  3. wykonanie parkingów o powierzchni ok. 664 m2,
  4. wykonanie wiat handlowych o powierzchni ok. 120m2 dla min. 12 stanowisk,
  5. wykonanie min. 12 stanowisk otwartych,
  6. wykonanie śmietnika o powierzchni ok. 14,6 m2,
  7. wykonanie sanitariatu o powierzchni ok. 7 m2,
  8. odwodnienie terenu,
  9. wykonanie oświetlenia,
  10. wykonanie elementów małej architektury.

Podane wyżej wymiary mają charakter orientacyjny.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę wykonania dokumentacji budowlanej  opracował mgr inż.  Grzegorz Salamandra.

Nadzór inwestorski przeprowadzi zespół inżynierów nadzoru pod kierownictwem mgr inż. Mirosława Byczkowskiego.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.690.000 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest we wrześniu 2019 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65171-UM1600007/17 z dnia 29 września 2017 r.) w wysokości: 1.000.000 zł.

 

koncepcja targowiska

 

Podkategorie