Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie łowieckim 2019/2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: http://gmina.barlinek.sisco.info/?id=240

Zdjęcie z musicalu

13 grudnia na deskach sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku 2019. Spektakl "To i owo, tędy i owędy, czyli coś o Was i o Nas” to splot emocji, problemów współczesnego świata. Obejrzeliśmy wszystko to, co dzisiejsza młodzież ma nam do powiedzenia. Opowiadali o swoich uczuciach, nienawiści, braku szacunku ale także o zrozumieniu i miłości. Spektakl „To i owo, tędy i owędy, czyli coś o Was i o Nas” przygotowali:

- scenariusz i reżyseria Monika Goryńska i Joanna Wachowska

- przygotowanie muzyczne Agata Głogowska

- choreografia Kamil Fabich

- dobry duch przedstawienia Ewelina Wieczorek

- realizator dźwięku Mateusz Zych

- oświetlenie Eugeniusz Skoczylas

- opracowanie merytoryczne Alicja Poździk

- wystąpili młodzi pasjonaci słowa, muzyki i tańca.

Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group oraz Barlinecki Ośrodek Kultury. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Barlinek. 

Logo-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Minionej jesieni, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, z powodzeniem aplikowaliśmy o środki dofinansowujące demontaż i utylizację azbestu.

W związku z powyższym Gmina Barlinek informuje, że w 2019 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” 

Dzięki dofinansowaniu zutylizowano ponad 120 ton eternitu, na zebranie którego czekało wielu mieszkańców, szczególnie terenów wiejskich gminy.

Działania realizują gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zachęcamy Państwa do składania w Urzędzie Miejskim w Barlinku deklaracji dotyczących utylizacji azbestu z terenu Waszych nieruchomości oraz podejmowania działań zmierzających do wymiany poszyć dachowych oraz rur eternitowych.

Już w pierwszych miesiącach 2020 roku będzie kolejna szansa na pozbycie się szkodliwych wyrobów.    

UM

baner wybieram wybory

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje Iv edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”., przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prao oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym jego regulamin, zamieszczone są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:  https://pkw.gov.pl/878_IV_edycja

 

Uwaga ASF

Podkategorie