Gęsiarka

Zapraszamy do wypełnienia ankiety z propozycjami do nagrody Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz Ambasadora Barlinka. Spośród Państwa zgłoszeń zostaną wyłonione także kandydatury do wyróżnienia Dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki.

 

Ankiety należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Złota Barlinecka Gęsiarka

 

Głosować można do 11.12.2020 r.

 

Zapraszamy do głosowania

Czarna róża

WYniki głosowania

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,

zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 12 października do 06 listopada br.

Przypominam, że głosowaliśmy na 9 projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane  przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano 5029 głosów.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

Nr

projektu

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

PROJEKTY MIEJSKIE

1.

Budowa skateparku

884

2.

Doposażenie jednostki OSP Barlinek w quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego

586

3.

Budowa placu zabaw na Kąpielisku Miejskim w Barlinku przy ul. Sportowej 2

380

4.

Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym w Szpitalu Barlinek sp. z o.o.

460

PROJEKTY  SOŁECKIE

1.

Zniesienie barier architektonicznych - budowa parkingu na terenie Środowiskowego Dom Samopomocy w Osinie

191

2.

Plac zabaw w Rychnowie

455

3.

Kompleks sportowo - rekreacyjny w Lutówku

701

4.

Centrum rekreacyjne mieszkańców Moczkowa

1220

5.

Remont kuchni i stołówki w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dziedzic

152

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowany zostaje do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. projekt miejski nr 1:

BUDOWA SKATEPARKU

oraz projekt sołecki nr 4:

CENTRUM REKREACYJNE MIESZKAŃCÓW MOCZKOWA

 Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos za udział w głosowaniu

                                                                                                 Burmistrz Barlinka

                                                                                                  Dariusz Zieliński

Zdjęcie Burmistrza Barlinka

Wspieraj seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

I. Cel programu

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, przyjaciół, sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

II. Realizator programu

Realizatorem programu dla mieszkańców gminy Barlinek jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 29.

III. Termin realizacji programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.

IV. Adresaci programu

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, pozostające w domu w związku z epidemią, które nie mają możliwości za pośrednictwem rodziny lub innym sposobem zapewnić sobie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Ważne:

 • Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

V. Realizacja wsparcia

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą zgłaszać potrzebę wsparcia;

 • na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11,
 • bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 95 74 60 014 bądź 609-110-018.

W przypadku zgłoszenia na ogólnopolską infolinię osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i dokonuje weryfikacji w zakresie uprawnień do skorzystania ze wsparcia w szczególności: wieku seniora, możliwości pozyskania wsparcia od rodziny lub w inny sposób, niekorzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracownik ośrodka ustala datę, godzinę oraz zakres wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Po pozytywnej weryfikacji pracownik Ośrodka podaje dane osoby, która zgłosi się do Seniora w celu udzielenia pomocy wraz z określeniem daty i przybliżonej godziny.

Ważne - Koszty zakupów pokrywa Senior.

Po zweryfikowaniu danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi osoba starsza przekazuje środki finansowe na realizację zakupów. Zakupy będą dokonywane w marketach, dyskontach lub innych sklepach usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Po dokonaniu zakupów osoba je realizująca dokonuje rozliczenia z Seniorem, która potwierdza dokonanie rozliczenia w formie pisemnej.

VI. Zasady bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów zadania, wsparcie będzie udzielane wyłącznie po zgłoszeniu w sposób określony w pkt V.1. regulaminu. Pracownik Ośrodka wskaże dane osoby oraz termin realizacji usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi należy nie przekazywać pieniędzy i niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku.

Osoby kontaktujące się są obowiązane do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii (maski ochronne i rękawiczki).

Osoby, które skorzystały ze wsparcia obowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnego oświadczenia o dokonaniu rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zakupów.

                                                                               Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

                                                                                                     Henryka Zarębska

 

#WSPIERAJ SENIORA

DROGI SENIORZE,

- jeśli masz 70 lat i więcej;

- zdecydowałeś się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii;

- nie masz wsparcia rodziny, przyjaciół  i sąsiadów, możesz zgłosić swoje potrzeby (m.in. zrobienie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leki, czy zlecić czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. wyprowadzenie psa, itp.  na dwa sposoby:

I SPOSÓB

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 - od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00 - osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej.

II SPOSÓB

 • Zadzwoń bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku - od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 –

95 74 60 014  i w godzinach od 15:00 do 19:00 - 609 110 018.

Ważne !

 • Seniorze! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne.
 • Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Drodzy Mieszkańcy, jeśli w Waszym otoczeniu  żyje osoba starsza, niepełnosprawna i samotna poinformujcie o tym pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

tel. 95 74 60 014, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROGRAM „Wspieraj Seniora”

NABÓR WOLONTARIUSZY

Szanowni Państwo,

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem Covid-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prowadzi nabór osób chętnych do pomocy osobom starszym  w ramach rządowego programu #WspierajSeniora.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Jeśli masz czas i możliwość zrobienia zakupów czy wyprowadzenia psa osoby potrzebującej, zgłoś chęć pomocy:

 • telefonicznie - dzwoniąc na infolinię 22 505 11 11;
 • poprzez ankietę na stronie wspierajseniora.pl;
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku.

Kontakt dla WOLONTARIUSZY:

 • osobisty - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, Strzelecka 29, 74-320 Barlinek, I piętro, pokój nr 10 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym);
 • telefoniczny – pod numerem tel. 95 74 60 014 39 bądź 609 110 018;
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Wspólnie zadbajmy o naszych seniorów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

tel. 95 74 60 014, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie