Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Senator RP Grzegorz Napieralski

18 kwietnia burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z Grzegorzem Napieralskim Senatorem RP.

Rozmawiano o bieżących sprawach gminy oraz planach inwestycyjnych na przyszłe lata. Otrzymaliśmy również zapewnienie wsparcia inicjatywy utworzenia w Barlinku szkoły muzycznej oraz  pomocy w pozyskaniu inwestorów w ramach spotkań z konsulami różnych państw.

Spotkanie z burmistrzem w związku z wymianą młodzieżową litewsko-włosko-turecko-polską

31 marca 2017 roku odbyło się spotkanie z burmistrzem Dariuszem Zielińskim związane z wymianą młodzieżową litewsko-włosko-turecko-polską, która będzie miała miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku w dniach 24 – 29 kwietnia.  Podczas projektu pt.: „Teatr oknem na świat” odbywać się będą warsztaty m.in. teatralne, kończące się pokazem dla mieszkańców Barlinka.

W spotkaniu uczestniczyli:  Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, koordynator projektu z ramienia Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz liderzy grup z Turcji, Włoch i Polski (opiekunowi z Litwy niestety nie udało się przybyć na wizytę przygotowawczą).

W trakcie wizyty z władzami miasta zaprezentowano główną ideę wymiany, ustalono zasady współpracy, zaproponowano spotkanie z „projektową” młodzieżą oraz podjęto wiele innych tematów i wyznaczono owocne rozwiązania.

„Teatr oknem na świat” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

 

Burmistrz Barlinka i Alan Kapitaniec

Podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy p. Alan Kapitaniec wygrał licytację, której przedmiotem, a raczej przywilejem było jednodniowe pełnienie funkcji Burmistrza Barlinka. Wczoraj „Nowy Burmistrz” rozpoczął swoją pracę od posiedzenia Zespołu Kierowniczego, podczas którego zapoznał się z zakresem zadań poszczególnych referatów oraz bieżącymi sprawami Urzędu.

 

Burmistrz Barlinka i Młodzieżowa Rada Miasta

Na zaproszenie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, w środę 4 kwietnia br. gościli w Ratuszu nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji. Wybory do MRM Barlinka odbyły się 23 marca br. w barlineckich gimnazjach. Uczniowie szkół wybrani zostali przez społeczność uczniowską na okres 2 lat. Burmistrz życzył młodym społecznikom wielu sukcesów w pracy nad sprawami barlineckiej młodzieży. Uczniowie ze swojej strony przedstawili plany działania na najbliższą kadencję oraz opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Na spotkaniu przedstawiony został planowany porządek obrad oraz przebieg I Sesji MRM Barlinka, podczas której złożone zostanie ślubowanie. Po tym akcie uczniowie staną się pełnoprawnymi członkami Rady. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka odbędzie się w środę 26 kwietnia br. o godzinie 1100, w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9 (I piętro), na którą serdecznie zapraszamy.

 

Jarmark Wielkanocny 2017

2 kwietnia na Rynku Miejskim odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Urząd Miejski w Barlinku, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Barlinecki Ośrodek Kultury  I Jarmark Wielkanocny.

Gośćmi Jarmarku byli m.in. Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Adam Andriaszkiewicz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie Arkadiusz Janowicz,  wicestarosta pyrzycki Bartłomiej Królikowski, Ryszard Mićko członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

W części artystycznej Jarmarku wystąpiły zespoły: „Super babki z Kolska”, Kapela „Dębniacy”, trio „Konstans”,  Chór Gminny "Con Passione".

 

Rozstrzygnięto konkursy na palmę wielkanocną i świąteczny żurek.

Najpiękniejsza palma wielkanocna:
I miejsce – Sołectwo Strumienno
II miejsce – Sołectwo Moczkowo
III miejsce – Świetlina Pławno – Gminy Ośrodek Kultury Bierzwnik

Najsmaczniejszy żurek:
I miejsce - Ewa Rutkowska Granowo gmina Krzęcin
II miejsce - Lilianna Suliga Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
III miejsce - Barbara Purgel Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Gogolander

 

Podkategorie