Zdjęcie delegacji składajacej kwiaty

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Swoim pontyfikatem papież Polak pokazywał siłę i wielkość modlitwy i miłości do bliźniego, co po dziś dzień można odczytać w każdym z jego dzieł.

Chcąc uczcić wielkiego Polaka Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Paszkiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Maciejewskim w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Barlinek złożyli kwiaty pod figurą Jana Pawła II przy Kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II.

 

Zdjęcie mężczyzny grającego na saksofonie obok Gęsiarki na Rynku w Barlinku

Na cześć napisanej przez Romanę Kaszczyc „Niezapominajkowej Legendy” co roku 15 maja obchodzone jest „Święto Niezapominajki”, którego celem jest upamiętnienie Romany Kaszczyc. Dzisiejszy dzień dedykujemy jej pamięci. Święto Niezapominajki ma na celu promowanie walorów ekologicznych przyrody, zachowanie jej bioróżnorodności oraz ocalenie od zapomnienia ważnych dla nas chwil, osób albo miejsc. Dlatego też zachęcamy serdecznie do tego by dziś pomyśleć dobrze o ważnych dla nas wydarzeniach, a do bliskich nam osób wyślijmy dobre myśli.

notes

Aktualne przepisy prawa lokalnego przewidują udzielanie ulg, które stanowią pomoc publiczną, w podatkach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w opłatach czynszu dzierżawionego mienia gminnego, w szczególności w okresie stanu epidemii w wyniku:

  • ograniczeń w produkcji, usługach i handlu,
  • zwiększonych trudności i pogorszenia płynności finansowej
  • na skutek spadku obrotów gospodarczych i negatywnych konsekwencji ekonomicznych.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się w ramach pomocy publicznej de minimis, lub pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z tytułu podatku od nieruchomości o:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć: 

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
  • lub wrzucić do urny przed Urzędem Miejskim w Barlinku.
Logo Echo Choszczno

11 maja 2020 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński udzielił wywiadu online, choszczeńskiej telewizji E ‑ CHO, na temat bieżącej sytuacji w Gminie Barlinek. Zachęcamy do wysłuchania.

 

 

Nawadnianie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zawiadamia o wydłużonym terminie składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu " Modernizacja gospodarstw rolnych " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydłużony termin składania wniosków - szczegóły

Podkategorie