Duża koperta i listonosz

Z okazji Dnia Poczty Polskiej składamy na Państwa ręce podziękowania

za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną,

niech będzie ona źródłem osobistej satysfakcji i przykładem odpowiedzialności, życzliwej pomocy i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo dobrego zdrowia.

  

     Z poważaniem

       Mariusz Maciejewski                                       Dariusz Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Barlinka

 

uwaga polowanie

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie łowieckim 2020/2021.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Kwiaty

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi
wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu
sił i zapału, koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”.
Marice Debesse

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy obecnym i emerytowanym Nauczycielom,
Wychowawcom, Pedagogom oraz Pracownikom Administracji
satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Serdecznie dziękujemy Państwu za dydaktyczny i wychowawczy trud,
jaki każdego dnia podejmujecie kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

Z poważaniem
Mariusz Maciejewski                      Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Barlinka

Karetka i ratownik medyczny

„Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat”

                                                     Talmud

 

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za okazywaną ofiarność

w pracy na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Życzymy satysfakcji z pełnienia tej trudnej misji

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

 

 

      Z poważaniem

 

                      Mariusz Maciejewski                                                                        Dariusz Zieliński

              Przewodniczący Rady Miejskiej                                                          Burmistrz Barlinka

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Programu rozwoju powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030, prowadzone są badania ankietowe, mające na celu poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych dla rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

 

Państwa opinia jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju powiatu w kolejnych latach i poprawy życia jego mieszkańców. Udział w ankiecie jest anonimowy. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:

Wypełnij ankietę

Podkategorie