Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie.

 

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie łowieckim 2019/2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: http://gmina.barlinek.sisco.info/?id=240

SPRAWOZDANIE

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci  i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Ponadto prosimy o zapoznanie się z drukiem dotyczącym Karty projektu, która umożliwia uwzględnienie w przygotowanym dokumencie inicjatyw społecznych służących rodzinie, dzieciom i młodzieży i przekazanie nam Państwa pomysłów w tym zakresie.

KARTA PROJEKTU

FORMULARZ ANKIETY

Wypełnione druki proszę zwrócić na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w terminie do dnia 08.11.2019 r.

W minioną sobotę tj. 19. 10. 2019 roku w Lutówku otworzona została nowa świetlica wiejska. Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potryra, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski, były sołtys Lutówka Eugeniusz Trafalski i obecny sołtys Andrzej Bartosik. Po uroczystym otwarciu goście zostali zaproszeni do zwiedzania świetlicy.

W czerwcu 2019 r. zakończona została inwestycja pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutówko”. Umowa na realizację robót budowlanych podpisana została z firmą Zakład ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2018 roku. W rezultacie w Lutówku powstał nowy wielofunkcyjny budynek, który będzie służył na potrzeby świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej oraz szatni dla klubu sportowego „ISKRA” Lutówko. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 191,10 m2.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonane zostało także nowe ogrodzenie drewniane wraz z furtką i bramą wjazdową, parking dla samochodów oraz chodniki.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna była firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Wartość zadania wynosi:  1 106 999,51 zł brutto.

Podkategorie