Prezes barlineckiego Szpitala Arkadiusz Cysek podpisał umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny. W ramach tej umowy od 1 czerwca br. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50%zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:

- wydanie wtórnika książeczki zdrowia dziecka,
- wydanie zaświadczenia o przebytej operacji,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, łącznie z kosztami obiadu,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, bez kosztu obiadu,
20% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:
- badania laboratoryjne,
- badania radiologiczne,
- sprzedawane posiłki zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezesa.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016 roku.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pok. 8 (parter).
Więcej informacji: http://www.ops-barlinek.pl/64-karta-duzej-rodziny

Zaprzysiężenie nowego burmistrza Barlinka

08 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej w Barlinku odbyło się zaprzysiężenie nowego Burmistrz Barlinka. Dariusz Zieliński złożył ślubowanie a z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pawła Lewczuka odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd burmistrza Barlinka. Przewodniczący Rady Mariusz Maciejewski poinformował zgromadzonych na uroczystości gości o wygaśnięciu mandatu radnego Dariusza Zielińskiego, który w krótkim przemówieniu podziękował mieszkańcom Gminy Barlinek za udzielone mu zaufanie a dotychczasowemu Burmistrzowi Zygmuntowi Siarkiewiczowi podziękował za 20-letnią pracę na rzecz Gminy Barlinek. Po ślubowaniu Burmistrz Dariusz Zieliński odebrał kwiaty i gratulacje od przybyłych na sesję osób.

Podkategorie