II sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-11-26

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że dnia 26 listopada 2018 r. o godz. 1300
w sali Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, parter

odbędzie się

 

II SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.
 6. Złożenie ślubowania przez radną.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barlinku.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku, ich składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku, jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barlinku, jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda