LI Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-02-28

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 28 lutego 2018 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Kalendarz imprez i uroczystości planowanych w Gminie Barlinek w 2018 roku – informacja.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku – działki nr: 262/23-262/26.
 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda