XLVI Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-10-26

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 26 października 2017 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 7. Sprawozdanie, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2013-2018 za 2016 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości – działka nr 133/5.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego.
 13. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda