LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-09-10

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 10 września 2018 r. o godz. 1530
w Urzędzie Miejskim w Barlinku
przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12

odbędzie się

 

 

LVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda