XLIII Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-08-03

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godzinie 1500 
w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pok. nr 12
odbędzie się
 

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Markowe Błota”.
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
  7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017-2030.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda