VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-02-11

OGŁOSZENIE


RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że dnia 11 lutego 2019 r. o godz. 1500

 w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

 

odbędzie się

 

VI nadzwyczajna SESJA RADY MIEJSKIEJ
 

  

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.
  3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVII/410/2017 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda