XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-08-27

Ogłoszenie

Rada Miejska w Barlinku podaje do wiadomości

 że w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 1100

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9

  odbędzie się

 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż. w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 4. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 5. Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barlinek na rok szkolny 2020/2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+z terenu Miasta i Gminy Barlinek".
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/32.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/31.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/35.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej - działka nr 246/36.
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 250/4 obr.1 Barlinek.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji i finansowania w 2020 r. zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej

        w Barlinku 

 

Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda