XXVIII Sesja Rady Miejskiej

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-09-24

Ogłoszenie

Rada Miejska w Barlinku podaje do wiadomości,

że dnia 24 września 2020 r. o godz. 1100

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9

odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. - utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 4. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp.
  z o.o., PWK Płonia Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2020 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020 - 2034 w I półroczu 2020 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2020-2034.
 9. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.

  

Informując o powyższym uprzejmie zapraszam do udziału w obradach.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                             w Barlinku

         Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda