KONSULTACJE

NOWOŚĆ! PFRON konsultuje! We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje potrwają do 15 września 2016 roku. Więcej na www

 

Do 8 lipca 2016 r.  można wziąć udział w konsultacjach dotyczących priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. W języku angielskim. Warto - wystarczy przypomnieć, że w nowej perspektywie Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich - alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Więcej na www  

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

 

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www TRWAJĄ NABORY

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

 

1) NOWOŚĆ! Konkurs POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym- od 25.07.2016 do 16.09.2016 Więcej na www

2) CZAS UCIEKA! Konkurs Komisji Europejskiej w ramach UE Aid Volunteers dla organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Nabór trwa do 4.07.2016 r., do godz. 12.00. Więcej informacji na www

 

3) CZAS UCIEKA! Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie

 

4) Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. Więcej na www

 

5) Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www

 

6) Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www

 

7) Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

 

8) Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016” Nabór trwa do 22 lipca br. Więcej na www

 

9) Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach - od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www

 

10) Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www

 

11) Konkurs POWER 4.2 na "Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych". Nabór do 29.07.2016 r. Więcej na www

 

12) Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. - od 18.07.2016 do 29.07.2016 Więcej na www

 

13) Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności - od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www

 

14) Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dwa moduły. Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Termin upływu zgłoszeń mija 14 sierpnia br. Więcej na www

 

15) W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www

 

16) Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www

 

17) Nowy planowany konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 19.08.2016 r. Więcej na www

 

18) Rozpoczął się konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Więcej na www

 

19) Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody." Więcej informacji na www Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r. do 26.09.2016

 

20) Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

 

21) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej - konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 (od 25 lipca do 16 września 2016 r.).Więcej na www

 

PUBLIKACJE

Kolejne świetne publikacje o konsultacjach społecznych. Wybór zagadnień został podyktowany doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia działań lokalnych w projekcie „Konsultacje z zasadami”, w którym autorzy, STOCZNIAFundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i urzędnikami z siedmiu miast w Polsce pracowali nad regułami konsultacji. Publikacje można pobrać na www

 

POZARZĄDOWO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

 

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

 

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/ 

 

AKADEMIA SENIORA

Zaprasza na wakacyjne zajęcia dla seniorów. Więcej na www

 

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

 

POMOCNE…

 

Ø  serwis fundusze: - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

Ø  serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Ø  Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Ø  Punkty Informacyjno – doradcze – szczegóły na www

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji.

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Wieloosobowe stanowisko do spraw społecznych i organizacji pozarządowych
Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin