Dotacje dla NGO. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań!

Od 3 września 2016 r. obowiązuje nas nowe rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji. Tekst rozporządzenia oraz edytowalne druki znajdą Państwo tutaj

 

9 FAKTÓW O NGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

„Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej” – tak, w uproszczeniu, oceniają swoją sytuację zachodniopomorskie NGO. Więcej na www

 

SPOTKANIA

NOWOŚĆ! "Mały OFIP" już w październiku! Weź udział! Zabierz głos! Miej wpływ! OFIP odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 października. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się tutaj Rekrutacja trwa do 09.10.2016 r. za pomocą formularza  

 

NOWOŚĆ! TOAST ZA JAWNOŚĆ – POZNAJ SWOJEGO WATCHDOGA INKU zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem jawności w Szczecinie, województwie i Polsce na szczeciński Toast za jawność. Już 3 października, od godziny 18:00, w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy Wojska Polskiego 90 spotykamy się, by porozmawiać o naszych lokalnych strażnikach i z naszymi lokalnymi strażnikami. Więcej na www

 

KONKURSY

„Doceniamy talenty – umacniaj je z nami” - Stypendium z pasją Jeśli masz talent, pasję albo zainteresowania, których nie możesz rozwijać ze względu na trudną sytuację materialną Twojej rodziny – ten program jest dla Ciebie. Wnioski można składać do 10 października 2016 r. Więcej na www

 

INICJATYWY WARTE UWAGI

1) CZAS UCIEKA! Trwa Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016” tygodnika Newsweek Polska. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2016 r. Więcej na www

 

2) CZAS UCIEKA! Rusza nabór organizacji do kampanii Kilometry Dobra 2017.Kilometry Dobra, to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. W ciągu ostatnich 3 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 mln zł. na realizację 80 celów. Projekt działa w oparciu o współpracę organizacji i aktywnych osób z Polski i świata. Budujemy koalicję, która ma większą siłę przebicia w dotarciu do darczyńców i mediów. Organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll upy, koszulki), dostają swoją stronę internetową, wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa też zespół, który promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych. Organizacja dużej i skutecznej kampanii fundraisingowej to koszt 300 – 500 tys. zł. Uczestnicząc w kampanii Kilometry Dobra organizacje ponoszą nawet kilkaset razy mniejsze koszty. Wkład własny zależy od wielkości miejscowości, w której dana organizacja będzie przeprowadzać finał. Zgłoszenia do kampanii oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od managera projektu Jacka Mecha, pod numerem telefonu 535-868-530 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. BONUS! Organizacje, które zgłoszą się do 30 września 2016 r., dostaną bezpłatnie dodatkowe miejsce na szkoleniu z fundraisingu. Więcej na www

3) NOWOŚĆ! Obywatele dla Demokracji Polska przeciw rasizmowi  i przemocy – 15.10.20156 r. Dzień Solidarności z Uchodźcami Więcej na www

 

CZAS UCIEKA! AKCJA MASZ GŁOS

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki - grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. ZAPRASZAMY!

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Kontakt: Anna Graczyk Stowarzyszenie POLITES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 785 937 136

 

KONSULTACJE

1) CZAS UCIEKA! Trwają konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać też drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju. Więcej na www

2) NOWOŚĆ! Trwają konsultacje ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakłada on usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Przewiduje także rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; doprecyzowuje zasady składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym. Ponadto racjonalizuje zasady tworzenia przez ministra właściwego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy. Uwagi do projektu do dnia 7 października 2016 r. należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ustawa dostępna jest tutaj

 

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

 

WOLONTARIAT

Wolontariat - tworzymy bazę! W czerwcu br. powołany został przy Marszałku WZ Zespół ds. wolontariatu. Jednym z działań Zespołu jest stworzenie  bazy centrów, instytucji, organizacji pozarządowych czy też innych miejsce, w których zainteresowani (osoby czy instytucje) wolontariatem czy aktywnością obywatelską będą mogły uzyskać niezbędne informacje czy wsparcie informacyjno – edukacyjne.  Zachęcamy Państwa do przesyłania informacji o takich miejscach. Baza jest już w fazie tworzenia ale być może nie do wszystkich źródeł było nam dane dotrzeć. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www

Fundusze na edukację www

Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

URZĄD Miasta Szczecin www

 

 1. CZAS UCIEKA! FIO 2017! Konkurs ogłoszony! Od 6 września 2016 r. do 3 października 2016 r. można składać oferty w Priorytecie 1 i 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych.

Więcej na www

Tematycznie:  Regulamin Konkursu FIO 2017 dostępny na www i forum dyskusyjne, gdzie od lat wszyscy wszystkim pomagają radą i dobrym słowem: https://www.facebook.com/groups/FIOforum/

 

 1. CZAS UCIEKA! Europejska Fundacja Młodzieży prowadzi nabór wniosków na działania wspierające  międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Terminy przesyłania wniosków 1 października 2016 r. dla:
  – międzynarodowych działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 r.;
  – planów pracy na 2017 r.;
  – Jednorazowych grantów strukturalnych na 2017 r. (sieci regionalne).
  – grantów strukturalnych na lata 2016–2017 (międzynarodowe organizacje pozarządowe/ sieci). Więcej na www

 

 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór od 01.09 do 30.09.2016 r. Więcej na www

 

 1. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.19. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWER.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 30 września 2016 r. Więcej na www

 

 1. CZAS UCIEKA! Jest nowy Regulamin. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacja Banku Zachodniego WBK jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.W tej edycji priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo punktowane. Projekty będzie można składać od 12.09.2016 r. do 3.10.2016 r. Więcej na www

 

 1. CZAS UCIEKA! WSPARCIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ. Konkurs POWER na Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych (Działanie 2.16). W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych. Projekty MUSZĄ być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową. Konkurs potrwa do 03.10.2016. Więcej na www

 

 1. NOWOŚĆ! Nowy konkurs POWER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna na wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie „modeli systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierające aktywność zawodową i ograniczające ubóstwo. Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania motywacji finansowej przy podejmowaniu zatrudnienia”. Wnioski można składać od 20.10.2016 do 04.11.2016 Więcej na www

 

 1. NOWOŚĆ! Komisja Europejska ogłosiła dwa nabory wniosków z zakresu ochrony dzieci migrujących. Pierwszy nabór dotyczy budowy potencjału w zakresie praw i ochrony dzieci migrujących, w szczególności kwestii opieki i rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki. Drugi nabór dotyczy wsparcia zintegrowanych, multidyscyplinarnych, zorientowanych na dziecko działań ukierunkowanych na dzieci, które stały się ofiarami przemocy. Więcej na stronie www Termin na składanie wniosków wyznaczono do 13.12.2016 r.

 

 1. NOWOŚĆ! Konkurs POWER 2.16. pt. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Nabór wniosków od 31.10.2016 do 30.11.2016. Więcej na www
 2. Pięć nowych konkursów Ministerstwa Obrony Narodowej - wszystkie do 10.10.2016 r. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Więcej na www

 

 1. Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Nabór trwa do 14.10.2016 r. Więcej na www

 

 1. Do 14 października 2016 r. do godz. 16:00 trwa nabór wniosków na projekty partnerskie w ramach programu RITA – Przemiany w regionie Fundacja Edukacja dla Demokracji Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Więcej na www

 

 1. Od 30.09.2016 do 14.10.2016 r. można składać wnioski w konkursie POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej na utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Więcej na www

 

 1. Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wnioski można składać w trzech obszarach:
  1. Obszar wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym - projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym – do 16.10.2016 r.
  2. Obszar wsparcia II - Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) - o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny – do 16.10.2016 r.
  3. Obszar wsparcia III - Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizacja podyplomowych studiów romologicznych – do 1.12.2016 r. Więcej na www

 

 1. Nowy konkurs POWER 2.4 "Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy". Nabór potrwa od 17.10.2016 do 24.10.2016 Więcej na www
 2. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00. Więcej na www

 

 1. POWER 4.1 Innowacje społeczne (obligacje społeczne). Stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www

 

 1. POWER 4.1 Innowacje społeczne (akcelerator obligacji społecznych). Konkurs na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www

 

 1. EWT: 1. Natura i kultura, Meklemburgia-Polska. Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony oraz promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-niemieckim pograniczu. Więcej na www

 

 1. Konkurs w Programie Meklemburgia / Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska: Natura i Kultura, Edukacja. Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów z dziedziny ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz edukacji na polsko-niemieckim pograniczu. W puli konkursu programu Meklemburgia / Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest ponad 28 mln euro. Nabór zakończy się 2 listopada 2016 r. o godz. 16:00. Więcej na www

 

 1. Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Więcej na www

 

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl

 

 1. W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej na www

 

 1. NFOSiGW ogłosił konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www

 

 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

 

 1. Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

 

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www

 

 1. Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www

 

 1. Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków - przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

 

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

 

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/ 

 

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

 

POMOCNE…

serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

 

BARDZO POMOCNE ;)

NOWOŚĆ! http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html

NOWOŚĆ! https://www.facebook.com/Grantynabadania/

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/,

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…

https://twitter.com/KonkursyDlaNGO
www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji. 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Wieloosobowe stanowisko do spraw społecznych i organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin