Urząd Miejski w Barlinku zaprasza

 przedstawicieli organizacji pozarządowych

 na  bezpłatne  szkolenie,

które odbędzie się dnia 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 przy ul. Podwale 9 w Barlinku,
w budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury (I piętro - sala konferencyjna).                    

 

Temat szkolenia:

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań
w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

 

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Artur Gluziński – specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Serdecznie zapraszamy.