Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 217/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 35.000,00 zł.

2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.2. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybrał:

1) Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznał dotację w wysokości 13.000,00 zł;
2) Stowarzyszenie Indywidualna Szkoła Futbolu z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację     w wysokości 13.000,00 zł;
3) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł.

3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.3. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” Mostkowo z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.

4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki” wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.

5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.5. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.

6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.6. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno” wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno i przyznał dotację w wysokości 9.000,00 zł.

7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.7. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybrał:

1) Stowarzyszenie Aperto Porto z siedzibą w Osinie i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł;
2) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 2.000,00 zł.

8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.8. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki” wybrał:

1) Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł;
2) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł.

9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.9. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej” wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł.

 

Ponadto Burmistrz Barlinka unieważnił konkurs na realizację zadania oznaczonego numerem BOK/2017/3.10. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie futbolu amerykańskiego” z powodu niezłożenia żadnej oferty.