Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 215/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2017/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał Stowarzyszenia:

1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł;
2) Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.

 

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl