Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z przykrością informuje, iż zaplanowane na 2 marca br. w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku spotkanie  Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z organizacjami pozarządowymi w tym terminie nie odbędzie się.

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie rezygnuje ze spotkania z lokalnymi organizacji pozarządowymi.

Organizacja spotkania zostanie ponowiona w bardziej dogodnym czasie dla wszystkich ze stron (czerwiec br.).