Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych organizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych. Więcej informacji w poniższych załącznikach.

 

Informacja o szkoleniach dla NGO organizowanych przez ZAFOS

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Ankieta potrzeb szkoleniowych

Szkolenia NGO - harmonogram