23.01.2018 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 245/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał na jego realizację dotację w wysokości 14.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrał Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznał na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2018/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybrał:
    a) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadania pt.: „Cztery pory roku z poezją”;|
    b) Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Barlinka z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadania pt.: „Niezapominajka dla Romy”;
    c) Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczno – Sportowe „PEGAZ” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Rozwijamy Region w Dobrym Tonie – Koncert „Baltic Neopolis Quartet””.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl