Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 13/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 177/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2019/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrano Stowarzyszenia:

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w  Szczecinie i przyznano dotację w wysokości 16.000,00 zł;
  2. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł.

      

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 13/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl