logo dofinasowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 

Tytuł projektu: Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku

 

 

Kwota dofinansowania: 2 735 256,10 zł

 

Okres realizacji: 2019-2020

 

Przedmiot projektu: przeprowadzenie prac budowlano-remontowych celem utworzenia zaplecza sportowego stadionu miejskiego znajdującego się przy ul. Sportowej 2 w Barlinku.

 

Cel projektu: przeciwdziałanie na obszarze rewitalizacji w Barlinku zjawiskom związanym z problemami społecznymi.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: kompleksowy remont budynków zaplecza sportowego stadionu miejskiego włącznie z wyposażeniem pomieszczeń, instalacjami elektrycznymi i wodnokanalizacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku

 

Założone rezultaty: powstałe zaplecze sportowe pozwoli na rozszerzenie działalności stadionu, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do aktywnego wypoczynku i udziału w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.