Drukuj
Odsłony: 1369

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023