Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek i Pełczyce na spotkanie pn.: ,,Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 10.06.2024 r. w PCRiT ,,Pełczanka” (budynek administracyjny)
w Pełczycach, ul. Słoneczna 9, 73-260 Pełczyce w godzinach 15:00-18:00.
Parking: auto można zaparkować bezpośrednio pod budynkiem administracyjnym. Jeżeli nie będzie już wolnych miejsc, jest możliwość zaparkowania auta od strony ulicy Wodnej.
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:
502-022-886 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zobaczenia na spotkaniu!  

RAPORT O STANIE GMINY

 

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2024 r. poz. 609,721) oraz § 39 ust. 1-5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r w sprawie Statutu Gminy Barlinek:

  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada Miejska w Barlinku rozpatrzy raport podczas sesji (w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 1100 sala konferencyjna Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9 ), na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabierać głos w debacie wynosi 15.
  7. W debacie nad Raportem o stanie Gminy radni zabierają głos bez ograniczeń, a pozostali uczestnicy debaty mają prawo do 15 minutowego wystąpienia oraz 5 minutowego wystąpienia „ad Vocem”.

 

 Załącznik:
Raport o stanie Gminy Barlinek w 2023 roku

 

 

W dniu 31.05.2024 r. Urząd Miejski w Barlinku

 będzie zamknięty.

 

Przyjmowanie wniosków dot. pełnomocnictw

w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie

możliwe w godz. od 11:00 do 15:00

w budynku Urzędu przy ul. Jeziornej 8

 

Za utrudnienia przepraszamy.