XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-09-26

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 1200  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 4. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK „Płonia” Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2019 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030 w I półroczu 2019 roku.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku – działka nr 665/35.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku – działka nr 262/30,29,28.
 13.  Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na kadencję 2020-2023.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                      Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda