ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY

Burmistrz Barlinka

zaprasza do składania zgłoszeń o przyznanie grantu 

na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14)

oraz wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15)

 

Gmina Barlinek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzymała dotację na realizację następujących projektów grantowych:

 • „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” - Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
 •  „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych” - Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

 

W ramach Działania 2.14 można otrzymać grant w wysokości:

 • 7 500 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła.

 

W ramach Działanie 2.15 można otrzymać grant w wysokości:

 • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
 • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

 

Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania. Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:

- ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,

- ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),

- ogrzewanie elektryczne,

- ogrzewanie olejowe,

- ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

 

 • Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
 • Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 • Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Barlinek.
 • Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

 

Do zgłoszenia o przyznanie grantu niezbędne będzie załączenie:

 • świadectwa charakterystyki energetycznej (Działanie 2.14),
 • audytu energetycznego (Działanie 2.15).

Jeśli nie posiadacie Państwo tych dokumentów Gmina Barlinek zleci ich wykonania na swój koszt.

 

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

 

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku:

 • Inspektor ds. zagadnień środowiskowych tel. 95 746 55 65 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 • Inspektor ds. ochrony środowiska tel. 95 746 55 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Ogłoszenie o III otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych - Działanie 2.14,
 2. Ogłoszenie o III otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych – Działanie 2.15.

 

Nabory zakończone

 1. Ogłoszenie o otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych - Działanie 2.14,
 2. Ogłoszenie o otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych – Działanie 2.15.
 3. Ogłoszenie o II otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych - Działanie 2.14,
 4. Ogłoszenie o II otwartym naborze zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych – Działanie 2.15.

Podkategorie