rewitalizacja logo

Konferencja podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023, która odbędzie się w dniu 28.09.2017 w godzinach 14.30 – 16.30 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku.

Program Konferencji przewiduje oprócz przedstawienia założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji również wystąpienie eksperta ds. rewitalizacji, który odwiedził naszą Gminę i podzieli się swoimi spostrzeżeniami na jej temat.

 

Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia pod nr telefonu 95 7465566 do dnia 27.09.2017 do godziny 12.00.

ozdobnik

OBWIESZCZENIE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023”

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Barlinka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: WOPN-OS.410.198.2017.MP z dnia 18.07.2017 r. stwierdził, iż dla przedmiotowego dokumentu istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie znak: NZNS.7040.1.56.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. wyraził opinię, że dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017- 2023” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl),
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.barlinek.pl).

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Uzasadnienie (pdf)

logo rewitalizacji

Zapraszamy do zaplanowania rozwoju obszaru rewitalizacji na terenach wiejskich.

 

PROJEKTOWANY OBSZAR REWITALIZACJI NA TERENACH WIEJSKICH:
Moczydło
Strąpie

 

Powyższy obszar został wskazany w wyniku przeprowadzonej diagnozy i analizy danych statystycznych oraz konsultacji społecznych, jako teren o największej kumulacji problemów społecznych i gospodarczych w naszej gminie.

 

Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi opiniami na temat wskazanego obszaru rewitalizacji.
Co i gdzie według Państwa wymaga zmiany lub usprawnienia?
Jakie problemy wymagają rozwiązania?
Państwa opinie pomogą nam w rozpoznaniu potrzeb i dalej w zaplanowaniu działań, które pomogą poprawić trudną sytuację na danym obszarze i rozwiązać istniejące problemy.

 

W jaki sposób przekazać swoje opinie i pomysły?

Wypełniając niniejszą ANKIETĘ II – obszar wiejski (doc) lub (pdf)

Wypełnioną ankietę można dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Barlinku w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej (do urny znajdującej się w holu Urzędu na parterze)

Mogą Państwo również przekazać krótką informację o zauważonej potrzebie przeprowadzenia działań na obszarze rewitalizacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 8.

 

Do kiedy można zgłaszać swoje opinie i propozycje?

do dnia 27 czerwca b.r.

 

Kto może zgłosić opinie i pomysły na działania rewitalizacyjne?

Przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie zmiany poprawiłyby jakość ich życia. Dodatkowo do zgłaszania przedsięwzięć zachęcamy również inne osoby i podmioty, którym zależy na przyszłości gminy.

 

 

Partycypacja społeczna jest najważniejszą częścią procesu rewitalizacji i najprościej mówiąc jest to aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, czyli możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

 

Pamiętajmy, że rewitalizacja to przede wszystkim niwelowanie problemów społecznych, to aktywizacja społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców.

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas.

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie

logo rewitalizacji

Zapraszamy do zaplanowania rozwoju obszaru rewitalizacji w mieście.

 

PROJEKTOWANY OBSZAR REWITALIZACJI W MIEŚCIE zlokalizowany jest w obrębie ulic: 31 Stycznia, Armii Polskiej, Chmielna, Długa, Gorzowska, Górna, Grodzka, Jeziora, Kozia, Niepodległości, Odrzańska, Paderewskiego, Podwale, Różana, Strzelecka, Wodna, Wylotowa, Żabia

 

Powyższy obszar został wskazany w wyniku przeprowadzonej diagnozy i analizy danych statystycznych oraz konsultacji społecznych, jako teren o największej kumulacji problemów społecznych i gospodarczych w naszym mieście.

 

Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi opiniami na temat wskazanego obszaru rewitalizacji.

Co i gdzie według Państwa wymaga zmiany lub usprawnienia?

Jakie problemy wymagają rozwiązania?

Państwa opinie pomogą nam w rozpoznaniu potrzeb i dalej w zaplanowaniu działań, które pomogą poprawić trudną sytuację na danym obszarze i rozwiązać istniejące problemy.

 

 

W jaki sposób przekazać swoje opinie i pomysły?

Wypełniając niniejszą ANKIETĘ-miasto (doc) lub (pdf).

Wypełnioną ankietę można dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Barlinku w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej (do urny znajdującej się w holu Urzędu na parterze)

Mogą Państwo również przekazać krótką informację o zauważonej potrzebie przeprowadzenia działań na obszarze rewitalizacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 8.

 

 

Do kiedy można zgłaszać swoje opinie i propozycje?

do dnia 27 czerwca b.r.

 

 

Kto może zgłosić opinie i pomysły na działania rewitalizacyjne?

Przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie zmiany poprawiłyby jakość ich życia. Dodatkowo do zgłaszania przedsięwzięć zachęcamy również inne osoby i podmioty, którym zależy na przyszłości miasta.

 

Partycypacja społeczna jest najważniejszą częścią procesu rewitalizacji i najprościej mówiąc jest to aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, czyli możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

 

Pamiętajmy, że rewitalizacja to przede wszystkim niwelowanie problemów społecznych, to aktywizacja społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców.

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas.

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie

 

 

Logosy dofinansowania

logo_rewitalizacji

Zapraszamy na II spotkanie konsultacyjne, które dotyczyć będzie projektowanego obszaru rewitalizacji w naszym mieście.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 22.06.2017 o godzinie 17.00 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku (sala konferencyjna I piętro).

 

Zapraszamy do włączenia się w zaplanowanie programu działań na obszarze rewitalizacji w naszym mieście.

 

PROJEKTOWANY OBSZAR REWITALIZACJI zlokalizowany jest w obrębie ulic: 31 Stycznia, Armii Polskiej, Chmielna, Długa, Gorzowska, Górna, Grodzka, Jeziora, Kozia, Niepodległości, Odrzańska, Paderewskiego, Podwale, Różana, Strzelecka, Wodna, Wylotowa, Żabia

 

Powyższy obszar został wskazany w wyniku przeprowadzonej diagnozy i analizy danych statystycznych oraz konsultacji społecznych, jako teren o największej kumulacji problemów społecznych i gospodarczych w naszym mieście.

 

Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi opiniami na temat wskazanego obszaru rewitalizacji.

Co i gdzie według Państwa wymaga zmiany lub usprawnienia?

Jakie problemy wymagają rozwiązania?

Państwa opinie pomogą nam w rozpoznaniu potrzeb i dalej w zaplanowaniu działań, które pomogą poprawić trudną sytuację na danym obszarze i rozwiązać istniejące problemy.

Naszym celem jest obecnie opracowanie programu takich działań – przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które pozwolą na eliminację lub ograniczenie na wskazanym obszarze negatywnych zjawisk i wyprowadzenie go ze stanu „degradacji”.

 

Partycypacja społeczna jest najważniejszą częścią procesu rewitalizacji i najprościej mówiąc jest to aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, czyli możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

 

Spotkanie będzie składać się z trzech części.

W pierwszej części przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Barlinek oraz obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

W drugiej części zebrane zostaną dane jakościowe odnośnie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji: potencjał obszaru, przyczyny występowania zjawisk kryzysowych.

W trzeciej części odbędzie się debata na temat skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w celu wypracowania wstępnej koncepcji głównych
i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wśród Interesariuszy rewitalizacji rozdysponowane zostaną formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Swoje opinie i pomysły mogą Państwo również zgłosić:

- dostarczając wypełnioną ANKIETĘ do siedziby Urzędu Miejskiego w Barlinku w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej (do urny znajdującej się w holu Urzędu na parterze)

- dostarczając krótką informację o zauważonej potrzebie przeprowadzenia działań na obszarze rewitalizacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 8

 

Ankieta - obszar rewitalizacji miasto (doc) lub (pdf)

Ankieta - obszar rewitalizacji wieś (doc) lub (pdf)

 

 

Logosy dofinansowania