Urząd Miejski w Barlinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.barlinek.pl/

Data publikacji: 2001-01-24

Data aktualizacji: 2024-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • nie wszystkie cele linków wynikają z treści odnośników lub z treści powiązanej z określonym kontekstem
  • nie wszystkie elementy serwisu są dostępne przy użyciu klawiatury
  • brak sugestii korekty błędów np. adres e-mail w formularzu kontaktowym

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików pochodzi od podmiotów zewnętrznych, zostały one przekazane do publikacji w formie papierowej

Data sporządzenia: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Paszek, koordynator dostępności w Urzędzie Miejskim w Barlinku, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 7465 558. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Barlinku mieści się w dwóch lokalizacjach:

  1. Urząd Miejski w Barlinku – Ratusz

Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Urzędu (Ratusz) to obiekt trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), który usytuowany jest w centralnej części miasta przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Armii Polskiej.

Wejście główne znajduje od strony ul. Niepodległości. Wejście to nie jest dostosowane do potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek posiada boczne wejście z dzwonkiem oraz podjazdem z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych).

Dodatkowo przy drzwiach wejściowych bocznych do budynku zamontowany jest dzwonek. Dzwonek zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik Biura Obsługi Interesanta, zapytuje o cel wizyty i dalej wskazuje sposób załatwienia danej sprawy.

Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia głównego, a po prawej od wejścia bocznego) znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, w którym można zasięgnąć informacji jak i gdzie załatwić sprawę. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z biur ulokowanych na wyższych kondygnacjach budynku schodzą do petenta. Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia głównego, a po prawej od wejścia bocznego) znajduje się Kasa, gdzie istnieje możliwość dokonania opłat skarbowych, w tym poprzez płatności elektroniczne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy. Na parterze ulokowane jest m.in. Biuro Obsługi Interesantów oraz Kasa. Sprawę należy przedstawić pracownikom BOI, którzy informują, gdzie sprawę należy dalej załatwić. Pracownicy biur znajdujących się na wyższych kondygnacjach schodzą i załatwiają sprawę na parterze. Szerokość korytarzy na parterze umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przy Urzędzie Miejskim (Ratusz) zostało wydzielone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

  1. Urząd Miejski w Barlinku – Urząd Stanu Cywilnego

Jeziorna 8, 74-320 Barlinek

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek Urzędu (Urząd Stanu Cywilnego) to obiekt trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), który usytuowany jest przy ulicy Jeziornej.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne znajdujące się powyżej poziomu chodnika nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Od parkingu (strona szczytowa budynku) zlokalizowana jest winda zewnętrzna, która stanowi drugie wejście do budynku – z poziomu chodnika. Wejście to zapewnia swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim na wszystkie kondygnacje budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Winda zaopatrzona w informacje głosową oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przy Urzędzie Miejskim (Urząd Stanu Cywilnego) zostały wydzielone 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.