Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku (pokój nr 23).
Telefon kontaktowy : 95 7465-584.