Plan działania

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w Urzędzie Miejskim w Barlinku

na lata 2021 – 2025

 

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062)

Data opracowania: 19.02.2021r.

Lp.

Działanie

Realizator

Sposób realizacji

Czas realizacji

1.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Koordynator

ds. dostępności

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025, przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Barlinka oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie BIP

31.03.2021

2.

Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Urzędu Miejskiego w Barlinku do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

ds. dostępności

Analiza danych w zakresie istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

cały okres

3.

Zapewnienie dostępu alternatywnego

Pracownicy

UM Barlinek

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, telefonicznego, korespondencyjnego, wsparcia innej osoby

cały okres

4.

Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

ds. dostępności

Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakresie poprawy dostępności

cały okres

5.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Pracownicy

UM Barlinek

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego

cały okres

6.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za rok 2020 

Koordynator

ds. dostępności

Uzyskanie danych do raportu oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie BIP 

31.03.2021

7.

Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

ds. dostępności

Uzyskanie danych do raportu oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie BIP

do 31.03 każdego roku