Władze Barlinka z ratownikami medycznymi

W tym roku po raz 12. obchodzimy święto Ratownictwa Medycznego, ustanowione na dzień 13 października przez Sejm RP na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Patronem ratowników medycznych jest święty Gerard Tonque z Amalfi, który jako pierwszy zorganizował w Średniowieczu służbę szpitalników, niosących pomoc pielgrzymom zmierzającym do Jerozolimy.

Wszystkim Ratownikom życzymy satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Burmistrz wręcza naczelnik poczty bukiet kwiatów

Światowy Dzień Poczty obchodzony jest corocznie 9 października w ponad 150 krajach. Data nie jest przypadkowa, bowiem 9 października 1874 został podpisany na konferencji w Bernie Traktat Berneński, powołujący do życia, jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych - Światowy Związek Pocztowy.  

W Polsce tego dnia od 1956 roku obchodzony jest „Dzień Znaczka Pocztowego”.

Poczta Polska jest instytucją liczącą sobie ponad 450 lat. Jej powstanie datuje się od momentu uruchomienia pierwszego szlaku pocztowego między Polską a Włochami, kiedy to 18 października 1558 król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską, jako sformalizowaną instytucję publiczną.

18 października jest oficjalnym świętem Poczty Polskiej.

 

konferencja prasowa nt. obwodnicy

W tej sprawie 3 października odbyła się  konferencja prasowa, w której udział wzięli: Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, Michał Żuber - Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Józef Jerzy Faliński - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, Marcin Narolewski - przedstawiciel SKANSKA S.A. wykonawcy inwestycji - jednocześnie Dyrektor Kontraktu oraz Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka.

Podczas spotkania omówiono kolejne etapy realizacji inwestycji oraz zakres prac, jaki to przedsięwzięcie obejmuje.

Jak podaje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w przetargu na wykonanie inwestycji startowało pięć  firm, a ceny wahały się od 16,7 mln zł do 21,4 mln zł.  Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

Obwodnica Barlinka, która zostanie poprowadzona po nasypie nieczynnej linii kolejowej ma poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice.  W tej chwili w centrum przecinają się dwie drogi wojewódzkie : nr 151 Świdwin- Gorzów Wielkopolski i 156 Barlinek – Lipiany. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby.

Zakres prac obejmuje rozbiórkę starych budynków kolejowych oraz rozbiórkę i budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, nowych wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudowę przepustu. (nad kanałem Młynówki).

W projekcie jest też budowa dwóch skrzyżowań typu rondo ( z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną), a także budowa elementów spowalniających ruch, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.

 

http://www.zzdw.koszalin.pl/html/news/i/3061902m

 

W chwili obecnej wypłacane są również odszkodowania dla właścicieli terenów (osób prywatnych i firm), na których będą prowadzone prace. Gmina Barlinek przekazała na ten cel już ponad 800.000 złotych.

Roboty budowlane mają zostać zakończone do 30.09.2018 r.

Koszt zadania to ok. 17.000.000 zł. Gmina Barlinek udzieli dotacji na to zadanie w wysokości 25%.

 

Burmistrz Barlinka z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

29 września br. w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyło się uroczyste podpisanie czterech umów na realizację nowych zadań inwestycyjnych w Barlinku.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego dokumenty podpisywał – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, stronę Barlinka reprezentowali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska.

Umowy dotyczyły: budowy miejskiego targowiska „Mój Rynek”, szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim, termomodernizacji sześciu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku i termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Szpitalnej 4.

O dwóch pierwszych projektach pisaliśmy już wcześniej, natomiast dwie ostatnie  umowy dotyczyły „Modernizacji energetycznej 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku” finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 obejmujący wspólnoty mieszkaniowe:

 • Dworcowa 7,
 • 1-go Maja 16,
 • Strzelecka 15,
 • Pełczycka 1,
 • Tunelowa 47,
 • Odrzańska 6

 

W budynkach zostaną wykonane prace w zakresie:

 • termomodernizacji tj. ocieplenia ścian i stropów,
 • modernizacji  instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę  ponad  2 mln  zł.

 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi 1.677.533 zł.  tj. 85% kosztów.

Termin realizacji projektu: maj 2018 – listopad 2019r.

 

W ramach tego programu zostanie również przeprowadzana termomodernizacja budynku biurowego  przy ul. Szpitalnej 4 w zakresie:

 • termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian i stropów
 • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacji oświetlenia – instalacja fotowoltaiczna.

 

Wartość projektu szacowana jest na kwotę ponad 507.000 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi ponad 431.000 zł. tj. 85% kosztów.

Termin realizacji projektu: styczeń – grudzień 2018r.

 

szlak przygody - wizualizacja

Już w przyszłym roku ruszą prace nad szlakiem przygody przy Jeziorem Barlineckim. W ramach zadania planuje się realizację trasy turystycznej pieszo-rowerowej wokół Jeziora Barlineckiego oraz zagospodarowanie wzdłuż jej biegu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ze względu na skalę przedsięwzięcia realizacja inwestycji następować będzie etapowo na podstawie ogólnej koncepcji przebiegu szlaku. W pierwszym etapie przygotowana będzie dokumentacja na realizację:

1) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od plaży miejskiej do ul. Polana Lecha wraz z pomostami i zagospodarowaniem nadbrzeża na wysokości ośrodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na „dzikiej plaży” przy ul. Polana Lecha.

Na początku szlaku postawiona będzie turystyczna tablica informacyjna z zaproszeniem do wędrówki z pokazanym przebiegiem szlaku i przyległymi atrakcjami oraz stacja serwisowa dla rowerzystów. W pobliżu szlaku stanie witacz - „KRÓLOWA PUSZCZY” w otoczeniu dwóch skrzatów. Naprzeciw witacza ok. 10 m od szlaku stanie wiata edukacyjna, z której będzie można podziwiać postać Królowej i jezioro. Dalej wzdłuż pasażu ustawione będą duże trzy figury roślin z tablicami edukacyjnymi. Na wysokości ośrodka wypoczynkowego PUM na Jeziorze Barlineckim zostanie wybudowany pomost z możliwością cumowania łodzi, stopniowane nabrzeże oraz parking dla rowerów. Przy pomoście stanie figura Boginki Moriany wraz z tablicą informacyjną. W pobliżu punktu wypoczynkowego powstanie też plac aktywności ruchowej, relaksu i zabaw dla dzieci. Naprzeciw posadowione będą dwie figury owadów – pająk i mrówka - atrakcja edukacyjna dla dzieci. W obrębie skrzyżowania z ulicą Polana Lecha planuje się usytuowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców. Zostanie tu wybudowany drugi pomost z możliwością cumowania łodzi oraz pasaż przybrzeżny i zadaszona wiata dla turystów. Obok pomostu stanie oryginalna ławka w kształcie dwóch łabędzi.

2) ciągu pieszo - rowerowego na terenie gminnym położonym wzdłuż Jeziora Barlineckiego od strony Moczkowa na odcinku o długości 1.100 m, od terenów leśnych w południowej części Jeziora na wysokości ul. Wichrowej w stronę miasta.

Na polanie zwanej „Spalonką” planuje się wykonanie punktu wypoczynkowego. Znajdą się tu elementy infrastruktury takie jak: drewniana wiata wypoczynkowa, tablica informacyjna, ławka w kształcie pająka oraz tablica edukacyjna i ruchome elementy edukacyjne, które wykona Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Natomiast Gmina Barlinek w ramach działań własnych wykona pomost z możliwością cumowania łodzi, miejsce parkingowe dla rowerów, plac aktywności ruchowej dla dzieci wraz z liną do zjeżdżania, urządzenia sprawnościowe oraz miejsce na ognisko.

Po około 400 m od „Spalonki” powstanie kolejny punkt wypoczynkowy. Od strony skarpy ustawiona zostanie drewniana wiata wraz z dwiema długimi ławkami od strony jeziora.

Na zadania te pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 45% tj. 1.800.000 zł.

Realizacja tego zadania nastąpi do końca 2018r.  

W kolejnych etapach w latach 2018 - 2020 realizowane będą pozostałe etapy szlaku tj. przebudowa ul. Polana Lecha oraz odcinka od Moczkowa do terenów Starego Tartaku i istniejących ścieżek przy ul. Jeziornej.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 4.200.000 zł.

 

Podkategorie