Szanowni Państwo  

Sprawa: Czystości powietrza w Barlinku.

W związku z nastaniem okresu zimowego, a co się z tym nierozerwalnie wiąże okresu grzewczego zwracam szczególną uwagę na dbanie o powietrze w naszym mieście. Przypominam, że podstawowym paliwem dopuszczonym do spalania w piecach domowych i co z tym związane ogrzewania mieszkań jest naturalne drewno, biomasa, pelet, węgiel lub koks.

Zapewnienie ciepła w domach nie może być związane z powodowaniem zagrożenia dla siebie i dla innych mieszkańców miasta – zagrożenia substancjami powstałymi w wyniku spalania materiałów do tego celu nie przeznaczonych, po prostu śmieci, plastików. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi, tj. spalarniami jest zabronione przez przepisy ustawy                 o odpadach. Za naruszanie tego zakazu grozi kara grzywny lub aresztu.

Co robić gdy sąsiad spala odpady? O uciążliwościach powodowanych przez spalanie śmieci i powodowanie zanieczyszczania powietrza, które utrudnia korzystanie z nieruchomości sąsiednich, właściwe jest zawiadamianie Policji, szczególnie w momencie zdarzenia. Istnieje również możliwość wniesienia do sądu tzw. skargi negatoryjnej w trybie art. 222§2 w związku        z art. 144 ustawy Kodeks Cywilny, przeciwko osobie powodującej ww. uciążliwość, podając powód żądania – zaniechanie naruszeń i szkód. Jeżeli powstała już szkoda, możliwe jest też powództwo o odszkodowanie.

W wyniku spalania pojawia się dym. A jeśli pogoda jest deszczowa lub w czasie spalania bezwietrzna, ten dym „zawisa”, zostaje w miejscu, tworząc uciążliwość. Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem, powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący i rakotwórczy ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył, sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, jak: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w środowisku. Pomału, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba czy nerki, odkładają się    w tkance tłuszczowej, są przyczyną chorób nowotworowych, alergii, a także bardzo niekorzystnie wpływają na procesy rozrodcze, gdyż mogą powodować mutacje i uszkodzenia rozwijającego się płodu. Spalanie odpadów np. drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje służące do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, także popularnych „jednorazówek” czyli torebek plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków. Stężenie dioksyn w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3. Dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalinach ze spalarni odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 .

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z ustawą o odpadach, każdy, kto produkuje śmieci, zobowiązany jest do przekazywania ich do firmy świadczącej usługi wywozowe. Stawka opłat za tę usługę jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie od ilości śmieci. Zatem śmieci należy przekazywać firmie, a nie palić nimi w piecach.

Nie spalaj: tworzyw sztucznych, gumy, kartonów po napojach, opakowań po środkach ochrony roślin, tekstyliów, malowanego lub impregnowanego drewna, klejonej tektury.

Pamiętaj, że spalanie odpadów szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne, zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce.

Pamiętaj, że w gospodarstwach domowych można spalać tylko papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, drewno pochodzące z gospodarki leśnej (np. gałęziówka), korę, trociny, wióry i ścinki drewna, które muszą być suche.

 

INFORMUJĘ,

że w trosce o zdrowie, klimat i środowisko Ministerstwo Środowiska wprowadziło Program „CZYSTE POWIETRZE” – Dofinansowanie do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Informacje o programie dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zachęcamy do skorzystania z programu, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości  powietrza w naszym mieście.   

 

 

 

Nagrodzeni

11 stycznia w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, po raz dwudziesty czwarty wręczono Złote Barlineckie Gęsiarki, nagrody przyznawane osobom i instytucjom wnoszącym ogromny wkład w rozwój Gminy Barlinek, jej postrzeganie na zewnątrz oraz promujących pozytywne, uniwersalne wartości.

Za 2018 rok przyznano - jeden tytuł Ambasadora Barlinka, dwa wyróżnienia dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz trzy nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 Ambasador Barlinka 2018

Jolanta Karasińska za działalność artystyczną i promocję Barlinka

Jolanta Karasińska jest autorką książek dla dzieci i dorosłych, tekstów scenicznych, scenariuszy kabaretowych i bajkowych. Zadebiutowała w 2010 roku. Opublikowała książki dla dzieci: „Jak kropelki”, „Witaj łąko”, „Tęczowe nutki”. Tomiki poetyckie dla dorosłych: „Skrawek nieba”, „Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami”. Współpracuje z młodzieżą, Teatrem Poezji Wiatrak, MDK Plantacja Wyobraźni. Prowadzi warsztaty i spotkania poetyckie w przedszkolach, szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach. W 2018 roku kolejny raz uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu im. Kazimierza Furmana. Należy do grupy malarskiej „W Kręgu Sztuki”. Społecznie wspiera Stowarzyszenie

Opiekuńczo-Wychowawcze „Mój Dom”. Od 2018 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddziału Poznańskiego.

 Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki 2018

Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosław i Wioletta Kurosz za działalność, dynamiczny rozwój i osiągnięcia w produkcji „Czereśni z Barlinka” oraz za konstrukcję i opatentowanie urządzeń produkcji sadowniczej

Firma działa na barlineckim rynku od 1989 roku a jej działalność skupia się na uprawie czereśni. Owoce tam produkowane, są sprzedawane na terenie Polski oraz za granicą m.in. w Singapurze czy Francji. Technologia opracowana przez właścicieli, tworzy łańcuch chłodniczy, który umożliwia gospodarstwu eksport na dalekie rynki. Państwo Kurosz w swoich uprawach stosują jedynie ekologiczne nawozy. Ponadto zajmują się konstruowaniem i budową maszyn dla sadowników. Opatentowali agregat grzewczy FRAGOLA IV – zawieszany na ciągniku zestaw butli i palników na propan-butan, dzięki czemu zwiększona jest dystrybucja gorącego powietrza, co pozwala zniwelować przymrozek w sadzie. Drugą skonstruowaną maszyną jest sortownica do czereśni, wykorzystująca śrubę Archimedesa.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział Terenowy w Barlinku za uruchomienie oddziału w Barlinku i zagospodarowanie przestrzeni dawnej szkoły

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział Terenowy w Barlinku, mieści się w siedzibie budynku dawnego „Ekonomika” i został oddany do użytku 16 lutego 2018 r. Łączna powierzchnia wykorzystywana przez Oddział Terenowy to 460 m2. Barlinecki WORD posiada salę wykładową, biuro obsługi interesantów, salę komputerową, pomieszczenie dla egzaminatorów oraz pomieszczenie socjalne. Na jego terenie znajduje się także plac manewrowy. Egzaminy teoretyczne w zakresie prawa jazdy kategorii: B. B1, A, A1, A2, AM przeprowadzane są od 20 listopada 2017 roku, natomiast egzaminy praktyczne na kategorie B i B1 od 15 stycznia 2018 r.

 

Złote Barlineckie Gęsiarki 2018

Maria i Jan Kołosowscy Pasieka „Medus” – za działalność pszczelarską, rozwój i propagowanie pszczelarstwa w kraju i za granicą, promocję „Miodów z Puszczy Barlineckiej”

Państwo Maria i Jan Kołosowscy przygodę z pszczołami rozpoczęli w 1984 roku. Prowadzą rodzinną pasiekę stacjonarno-wędrowną. Ze względu na to, że pasieka mieści się na terenach Puszczy Barlineckiej oraz otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, wypromowali miody pod ogólną nazwą MIODY PUSZCZY BARLINECKIEJ. Laureaci licznych nagród i wyróżnień, wśród których na uwagę zasługują: wpisanie na listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa Miodów Puszczy Barlineckiej w 2013 roku. Produkty Państwa Kołosowskich uczestniczą w kampanii „POLSKA SMAKUJE”. W IV edycji Krajowego Konkursu Pszczelarz Roku otrzymali tytuł: Pszczelarz Roku 2017 oraz I miejsce w kategorii miód pszczeli wielokwiatowy a także GRAND PRIX Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku.

GUM – MET Maciej Swat – za wdrożenie innowacyjnych technologii w branży metalowej, rolniczej i odnawialnych źródeł energii

Firma istnieje od 1990 roku i od samego początku przestrzega norm jakościowych mających na celu zadowolenie klienta. Specjalizuje się w produkcji części zamiennych wykonywanych zgodnie z rysunkami technicznymi z dowolnych materiałów i rozwija się z wdrażaniem nowych technologii. Najważniejszymi produktami firmy są: kosy boczne, wyroby gumowe, wyroby metalowe, odbój rampy załadunkowej i elektrownie przydomowe.

Zakład Usług Budowlanych Mirosław Bartosiewicz – za wieloletnią działalność na rynku usług budowlanych i rzemieślniczych.

Firma powstała w 1984 roku i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie działa na rynku barlineckim, krajowym oraz zagranicznym. Głównym profilem działalności są usługi w zakresie konstrukcji stalowych, prac budowlanych i remontowych dla przemysłu, rolnictwa oraz dla odbiorców indywidualnych. Najczęściej wykonywane zadania to: balustrady schodowe i balkonowe, wiaty, zadaszenia, schody, podjazdy dla niepełnosprawnych, ogrodzenia i bramy, naprawy wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz prace budowlano – remontowe w szerokim zakresie.

 

W części artystycznej uroczystości z recitalem wystąpili - aktorka, Julita Kożuszek oraz zespół Nova Band.

MONIKARY

 

 

 

kir

W geście solidarności Barlinek łączy się w bólu i smutku
po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza.

Wyrażamy nasze głębokie współczucie dla Rodziny Pana Prezydenta,
wszystkich Jego Współpracowników i Gdańszczan.

Ogrom tej tragedii ściska również nasze serca…

podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Stąpiu

W dniu 05 grudnia 2018 r. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka podpisał umowę na realizację zadania po nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu” z firmą Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza.

Zakres umowy obejmuje wykonanie nowego obiektu o powierzchni ok. 113 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Pierwszym etapem prac realizowanych przez wybranego wykonawcę – będzie wycinka drzew wykonana jeszcze w tym roku. Do budynku świetlicy będzie prowadził indywidualny zjazd z drogi gminnej.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta jest jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przetargu ogłoszonego w trybie nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi  704 110,39 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna: Działanie PRZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich.

Umowa na kwotę dotacji w wysokości około 458 000 zł została podpisana dnia 17 października 2018 r. przez marszałka województwa – Olgierda Geblewicza. Dofinansowanie obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy.

 

logo Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,  

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,

– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Ogólnopolski konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010–2018 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi kwestionariuszami dostępna jest na stronach internetowych: www.kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 grudnia 2018 r.  – decyduje data stempla pocztowego.

Oceny zgłoszeń będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z przedstawicielami Samorządów Województw, które podjęły współpracę przy realizacji konkursu.

Dla sołectw, które zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie ogólnopolskim przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2018 – Towarzystwo Wzajemnej Informacji”. Przewidziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców ewentualnych wyróżnień oraz dyplomy i upominki pamiątkowe dla pozostałych laureatów edycji ogólnopolskiej.

Ocena zgłoszeń konkursowych zostanie zakończona w styczniu 2018 roku, natomiast uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów II edycji ogólnopolskiej nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r.

Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie informacji o konkursie na Państwa stronie internetowej oraz przekazanie jej do możliwie największej liczby mieszkańców sołectw z Państwa gminy.