zdjęcie grupy osób, które podpisały list

14 września w Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza. Dokumenty podpisali Starosta Myśliborski Andrzej Potyra, Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda, Wójt Gminy Boleszkowice Marek Czypar, Burmistrza Choszczna Robert Adamczyk, Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Zastępca Burmistrza Lipian Anna Hackiewicz – Gębska, Burmistrza Myśliborza Piotr Sobolewski, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztofa Mrzygłód, Sekretarz Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska, Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, Burmistrza Recza Wiesław Łoński, Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój Bartłomiej Wróbel, Prezes Stowarzyszenia Lider Pojezierza Krzysztof Wiklak.

List intencyjny będzie stanowił podstawę do zawiązania partnerstwa powyższych podmiotów w celu stworzenia wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza oraz wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).  Na realizację ZIT jednostki samorządowe będą mogły pozyskać środki w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2021 – 2027, a co za tym idzie, realizować wspólne przedsięwzięcia mające na celu rozwiazywanie problemów oraz wykorzystywanie wspólnych walorów i potencjału obszaru funkcjonalnego.

plakat

Gminne Biuro Spisowe w Barlinku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Głównego Urzędu Statystycznego pn. NOC SPISOWA w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

NOC SPISOWA odbędzie się 25 września 2021 r. w godzinach: 8:00 - 24:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Jeziornej nr 8.

Do spisu należy przygotować:

  • pesel,
  • nazwisko rodowe matki,
  • pesele oraz dane osobowe wszystkich domowników wspólnie zamieszkujących,
  • dane dotyczące powierzchni mieszkania, ilość pokoi i kuchni z oknem, sposób ogrzewania, rok oddania budynku do użytku, itp.

 

Pamiętaj:

- udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy,

- jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników.

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września 2021 r.

plakat

 

Lider Pojezierza

logotyp

Lider Pojezierza Myśliborskiego przystępuje do realizacji kampanii promocyjnej pod wspólnym tytułem ,ZOSTAŃ LIDEREM! - WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA” Celem projektu jest organizacja 26 imprez, po dwa razy w każdej gminie należącej do LGD jest wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki oraz prezentowanie, łączenie różnych inicjatyw mieszkańców regionu LIDERA oraz ich profesjonalna prezentacja i promocja. Operacja spowoduje wzrost rozpoznawalności LGD poprzez aktywizację i rywalizację mieszkańców 13 gmin, promocja LGD, jej członków oraz działalności mieszkańców obszaru objętego LSR, produktów regionalnych, rękodzielnictwa, informowania o osiągnięciach Stowarzyszenia oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Organizacja przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i przynależności do obszaru LGD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wydarzenia

Wydarzenia i spotkania będą miały za zadanie podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Kampania ta niewątpliwie przyczyni się  do wzmocnienia  poczucia wspólnoty i przynależności do obszaru LGD. W operacji będą brały udział wszystkie grupy społeczne i grupa defaworyzowana 50 +.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.

 

 

informacja o kampanii

Program Dobry start

informacja o dyżurze

INFORMACJA

W DNIU 22 WRZEŚNIA 2021 r.

ODBĘDZIE SIĘ DYŻUR PRACOWNIKÓW

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W SPRAWIE UDZIELENIA

POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

DOBRY START 300 +

 

Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 – 11.00

miniaturka

16 września br. zwyciężczyni licytacji podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Oliwia Jóźwiak, spotkała się z Burmistrzem Barlinka, bowiem wylicytowała możliwość „bycia jednodniowym Burmistrzem Barlinka”. Oliwia miała okazję poznać barlineckich urzędników oraz zapoznać się z pracą Ratusza od podszewki. Burmistrz Dariusz Zieliński, przedstawił Oliwii kierowników poszczególnych referatów, po czym każdy z nich omówił, czym dany referat się zajmuje. Nowa „Pani Burmistrz” opowiedziała też trochę o sobie, o swoich pasjach i związanych z nimi planach na przyszłość.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a szczególnie odbywające się podczas finału licytacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to przede wszystkim możliwość wsparcia fundacji i niekiedy spełnienie swoich własnych marzeń. Tak też się stało w tym roku w Barlinku. Oliwia gratulujemy wygranej licytacji i życzymy powodzenia na studiach!

 

Podkategorie