Spotkanie w sprawie "klastra"

Z inicjatywy Zygmunta Głuchowskiego i burmistrza Dariusza Zielińskiego 26 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu w Barlinku „Klastra zaawansowanych materiałów inżynierskich i technologii wytwarzania". 

W spotkaniu udział wzięli także Ewa Dzierbunowicz prezes HaCon Sp. z o.o., Roman Mizerny prezes Holding ZREMB Gorzów Wlkp., Daniel Momot dyrektor zarządzający ZUO Bomet Sp. z o.o., Jerzy Burakowski współwłaściciel Zakładu Ślusarskiego Burakowscy, Waldemar Wójtowicz przewodniczący Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, dr inż. Wojciech Głuchowski z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Daniel Owczarek z Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej w Szczecinie. W dyskusji omówiono wspólne cele łączące przyszłych sygnatariuszy umowy zawiązującej klaster oraz możliwość wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. Podkreślono zainteresowanie projektem ze strony młodego pokolenia i szansę na rozwój edukacyjny w dziedzinie nowych technologii na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu wyrazili wolę dalszej współpracy.
 
Dni Barlinka 2015

Koronacja nowej Królowej Puszczy Barlineckiej to najważniejsza cześć obchodów Dni Barlinka. 20 czerwca odbyło się barwne widowisko, podczas którego ustępująca Królowa Jolanta Pietrasik, przekazała insygnia władzy swojej następczyni, podziękowała swoim Skrzatom i towarzyszce Bogince Morianie, Natalii Hurec.

Jolanta nie ukrywała wzruszenia, podziękowała mieszkańcom Barlinka za ten wspaniały rok i w asyście Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego zajęła miejsce na widowni. Kto został nową Królową Puszczy Barlineckiej do końca było tajemnicą. Wszyscy poznali jej imię dopiero tego dnia, choć wybory odbyły się już dwa miesiące temu. Królową Puszczy Barlineckiej 2015/2016 została Agata Nizińska a jej towarzyszką Boginką Morianą Nikola Groszkowska.

Poznaliśmy również nowe Skrzaty z Puszczy Barlineckiej, które będą jej pomagały w pełnieniu obowiązków. Po koronacji, nowa już Królowa Agata, podpisywała swoje zdjęcia i rozdawała mieszkańcom Barlinka. Sobota, 20 czerwca, to również liczne koncerty.

Na scenie zaprezentowali się: orkiestra dęta z miasta partnerskiego Schneverdingen, Classic Band, Sonata, An Dreo & Karina, Kabaret Paka, zespół Classic i na zakończenie tego dnia dla barlineckiej publiczności wystąpił Bartek Wrona. Nie zabrakło licznych atrakcji towarzyszących dla wszystkich dzieci.

 

25 lat samorządu terytorialnego

Rok 2015 jest rokiem wyjątkowym, został on ogłoszony przez Prezydenta RP rokiem odrodzonej polskiej samorządności. 25 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. W konsekwencji, 27 maja odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza.

Uroczystość upamiętniająca 25 lat samorządności w gminie Barlinek odbyła się 11 czerwca 2015 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Na zaproszenie Burmistrza Barlinka - Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej - Mariusza Maciejewskiego spotkanie uświetnili swoją obecnością: Burmistrzowie: Józef Wawrzyniak, Józef Jerzy Faliński, Zygmunt Siarkiewicz, Przewodniczący Rady Ryszard Wiśniak oraz radni wszystkich kadencji samorządu gminnego. Wśród gości byli również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się od występu młodzieży ze Studia Piosenki prowadzonego przez Zbigniewa Bociana oraz koncertu Sebastiana Galbarczyka - absolwenta PSM I stopnia w Myśliborzu i laureata Konkursu Pianistycznego Muzyki Polskiej. Młodzież PG Nr 1 w Barlinku przedstawiła prezentację multimedialną pt.: „25 lat samorządu".

W dalszej części głos zabrał Burmistrz Barlinka - Dariusz Zieliński, który przedstawił ideę spotkania oraz zwrócił się do obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych samorządowców.

Następnie głos oddano burmistrzom i przewodniczącym Rady. Każdy z nich opowiadał o swojej kadencji, oczekiwaniach jakie mieli i podjętych działaniach, a także zmianach w kraju jakie im towarzyszyły. Padło wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań. We wszystkich wypowiedziach podkreślano wyjątkowość Gminy Barlinek, jej tempo rozwoju i zaangażowanie mieszkańców.

 

Konferencja w sprawie termomodernizacji

16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę konferencji. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Inspektorzy Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM w Barlinku Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, która wygrała przetarg na realizację projektu. Przedsięwzięcie zakłada podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na celu znaczne obniżenie zużycia energii w następujących obiektach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Jeziorna 12) Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku (ul. Strzelecka 29), Przedszkole Miejskie Nr 2 (ul. Podwale 10 i 11) i kompleks przy ul. Kombatantów (ul. Kombatantów 3). Prace obejmą ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, okien i drzwi, a także montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja ma na celu uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej budynków i wyeliminowanie strat energii. Termomodernizacja zapewni osiągniecie właściwej wartości wskaźników zapotrzebowania na ciepło, pozwoli zmniejszyć zużycie materiału opałowego, którego spalanie jest głównym czynnikiem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Projekt poprzez zmniejszenie zużycia materiałów opałowych przyczyni się także do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków poprzez oszczędność kosztów energii. W kompleksie oświatowym na ul. Kombatantów wykonane zostało ocieplenie stropodachów, rozstawione jest rusztowanie, w dalszej kolejności kładziona będzie nowa elewacja. W pierwszym z budynków przedszkola na ul. Podwale również zostało wykonane ocieplenie stropodachów, dodatkowo w tym budynku wykonany został już dach oraz połowa elewacja. Na hali sportowej przy SP Nr 1 zdemontowane są już stare instalacje, kładzione są nowe, wstawiane są również nowe okna, a w dalszej kolejności kładziony będzie dach. W OPS postawione są rusztowania, robiona jest nowa elewacja i centralne ogrzewanie. Prace we wszystkich obiektach trwają równolegle. Kolejna, druga konferencja ws. postępów w realizacji projektu przewidziana jest na wrzesień 2015 r. Etapy realizacji projektu śledzić można na bieżąco na stronie www.barlinek.pl/termomodernizacja_eog

Wartość inwestycji to ok. 6.254.200 zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi ok. 2.622.600 zł.

 

masowiec m/s Barlinek

Już w 2017 roku na wody mórz i oceanów wypłynie nowy masowiec o nazwie m/s „Barlinek".

 

Informacja o budowie nowego masowca m/s Barlinek

 

Podkategorie