Burmistrz Barlinka wraz z Barlinecką Radą Seniorów zapraszają na Dzień Seniora w dniu 18.10.2019r. w Barlineckim Ośrodku Kultury, godz. 17:00.

3 października 2019 roku w Lipianach odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 40.  Światowego Dnia Turystyki. Jubileusz został zorganizowany przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczna  (ZROT), Starostwo Powiatowe w Pyrzycach i Gminę Lipiany. Święto turystyki to znakomita okazja do wręczenia nagród dla tych którzy w dziedzinie turystyki wyraźnie się wyróżniają. Barlinek otrzymał Certyfikat za najlepszy produkt turystyczny Pomorza Zachodniego w roku 2019.

Konsekwencja realizacji turystycznej marki Barlinka została doceniona przez specjalistów branży turystycznej. Podkreślono również dobrze funkcjonującą i wciąż rozwijającą się bazę noclegową, gastronomiczną i infrastrukturę turystyczną miasta oraz świetnie promującą Barlinek imprezę – Mistrzostwa Polski i Europy Nordic Walking. Nagrodę wręczył Prezes ZROT Damian Greś.

Certyfikat odebrał zastępca Burmistrza Barlinka Krzysztof Paszek i Pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. nordic walking Katarzyna Mielcarek.

 

Urząd Miejski w Barlinku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  na  bezpłatne  szkolenie, które odbędzie się dnia 16 października 2019 r. (środa) o godz. 10.00 przy ul. Podwale 9 w Barlinku, w budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury (I piętro - sala konferencyjna).                    

Temat szkolenia:

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Artur Gluziński – specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie o szkoleniu

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,

 zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2020 r. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 01 do 30 września br.

Przypominam, że głosowaliśmy na 5 (pięć) projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane  przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano 8 143 głosy, w tym 18 głosów nieważnych. W głosowaniu wzięło udział 22,75% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

Nr

projektu

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

PROJEKTY/ZADANIA MIEJSKIE

1.

Zakup karetki sanitarnej dla Szpitala Barlinek

Sp. z o.o.

3891

PROJEKTY/ZADANIA SOŁECKIE

1.

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Rychnowie

363

2.

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i spowolnienie ruchu pojazdów w miejscowości Jaromierki

332

3.

Mini centrum rekreacyjno - sportowe w Łubiance

3452

4.

Naprawa drogi gminnej Żydowo - Wilcze

87

           

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowany zostaje do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. projekt Miejski nr 1:

ZAKUP KARETKI SANITARNEJ DLA SZPITALA BARLINEK SP. Z O.O.

oraz projekt Sołecki nr 3:

MINI CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWE W ŁUBIANCE

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos za udział w głosowaniu.                                                                                                 

 

                                                                                                 Burmistrz Barlinka

                                                                                                  Dariusz Zieliński

 

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

W minioną sobotę (28 września) oficjalnie otwarta została świetlica wiejska w Osinie. Uroczystego otwarcia dokonali: sołtys wsi Jerzy Bober, burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Mariusz Maciejewski oraz w imieniu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Michał Łyszyk. 

Z końcem sierpnia 2019 r zakończona została inwestycja pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Osinie”. Umowa na realizację robót budowlanych podpisana  została z firmą P.W. KRONEX Krzysztof Krupski. Prace budowlane trwały od listopada 2018 r. W  ramach zadania rozebrano istniejący budynek i wykonano nowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 139 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami.  Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wykonane zostało także nowe drewniane ogrodzenie wraz z furtką i bramą wjazdową oraz parking dla samochodów i chodnik z kostki betonowej. W granicach działki, w sąsiedztwie budynku świetlicy postawiona została instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,3 KW.

Nadzór inwestorski  nad inwestycją prowadziła firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka, która odpowiedzialna była również za wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania wynosi:  1 019 459,13 zł brutto. Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację wyżej wymienionego projektu. Kwota dofinansowania wynosi  500 000,00 zł.

Podkategorie