Wojewoda Zachodniopomorski - dot. przedłużenia czasowego zawieszenia działalności.pdf

obrazek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku - Mariusz Maciejewski informuje, że z uwagi na zaistniałą sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 dyżury radnych, komisje rady oraz sesje Rady Miejskiej zostają odwołane do czasu opanowania aktualnej sytuacji.

W sprawach pilnych należy kontaktować się drogą telefoniczną z Biurem Rady Miejskiej - tel. 95 7465 554.

 

 

Zdjęcie Przewodniczącego Rady Miejskiej z

Wojskowa Akademia Techniczna (Instytut Bezpieczeństwa i Obronności w Wydziale Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania) z Warszawy prowadzi badania na temat bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w ujęciu lokalnym oraz zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją gospodarstw domowych. W ramach tego projektu wytypowanych zostało 5 średniej wielkości miast z terenu Polski wykorzystujących w sieci ciepłowniczej ciepło termalne (geotermalne) oraz 5 takich miast wykorzystujących tradycyjne źródła ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych. W ramach tej drugiej grupy wybrany został Barlinek.

Prace badawcze są zróżnicowane i polegają na rozbudowanym badaniu ankietowym 5 osób z Jednostki Samorządu Terytorialnego i Jednostek Organizacyjnych, badaniu ankietowym mieszkańców oraz na badaniu jakości powietrza, przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Działania te prowadzi dr Katarzyna Świerszcz pracownik naukowy na Wydziale Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania w Warszawie.

Badanie ankietowe pięciu osób odbyło się 27 i 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku. Także w tych dniach przeprowadzone zostało badanie jakości powietrza w 10 zróżnicowanych miejscach Barlinka.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców naszego miasta. W związku z tym, informujemy mieszkańców, że przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z Wrocławia działający na zlecenie Wojskowej Akademii Technicznej, niebawem rozpoczną prowadzenie tych badań i będą bezpośrednio zwracać się do Państwa o wypełnianie anonimowo ankiet. Zachęcamy do uczestnictwa w tym projekcie, którego analiza pozwoli na rozpoznanie zagadnienia.

UM

 

Pismo przesłane przez Wojskową Akademię Techniczną

Koronawirus zdjęcie


Dbając o środowisko zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wirusa.

Nie zanieczyszczaj przestrzeni publicznej, środki ochrony indywidualnej tj. rękawiczki oraz maseczki jednorazowe wyrzucaj do pojemników na odpady zmieszane.

UWAGA !

Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).

Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1507).

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku:

1) elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) poprzez platformę EPUAP

3) telefonicznie:

- TEL/FAX sekretariat - (95) 74 60 014 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00)/609 - 110 - 018 (codziennie od 07:30 do 19:00),

- świadczenia rodzinne - (95) 74 61 441 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00).

Wyjątkowo, w sprawach bardzo pilnych będzie dostępny pracownik w dyżurce przy wejściu do Ośrodka od godz. 11:00 do godz. 13:00.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana może być przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, telefon interwencyjny: 669 606 604.

Odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.

Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzają policjanci co najmniej raz na dobę, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania.

Za złamanie zasad kwarantanny obecnie grozi 30 tysięcy zł grzywny !

 

Zdjęcie dot. wirusa

Informujemy, że w dalszym ciągu istnieje zagrożenie związane z wystąpieniem przypadku choroby zakaźnej COVID-19. W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności w pozyskiwaniu informacji na ten temat. Rzetelne informacje dostępne są na stronach rządowych, np. www.gov.pl/koronowirus czy https://rcb.gov.pl.

Wirusolodzy są zdania, że koronawirus jest w stanie przetrwać przez jakiś czas na chłodnych, metalowych powierzchniach. Istnieje więc ryzyko zarażenia się nim podczas korzystania z placów zabaw,  boisk (bramki) czy siłowni zewnętrznych. 

Apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum, a najlepiej całkowite zaniechanie odwiedzania obiektów użyteczności publicznej, w tym siłowni zewnętrznych czy placów zabaw. Akcja #ZostańwDomu trwa nadal. Wychodzenie z dziećmi na plac zabaw, czy w miejsca, gdzie przebywają inne dzieci, nie jest dobrym pomysłem. Aby zapewnić dzieciom ruch na świeżym powietrzu, wskazane są spacery po lesie. W tej chwili najważniejsze jest, by wykazać się rozsądkiem i ograniczyć kontakty międzyludzkie.

Olbrzymia większość mieszkańców wykazuje się odpowiedzialnością i  traktuje zalecenia bardzo poważnie. Unikajmy takich miejsc, dla bezpieczeństwa i zdrowia naszego oraz naszych bliskich.

W dalszym ciągu obowiązują zalecenia ograniczania aktywności w miejscach o dużych skupiskach ludzi, rezygnacja ze spotkań organizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców prywatnych, zachowaniu higieny, częstym myciu rąk, szczególnie po przebywaniu w miejscach publicznych, dezynfekcji powierzchni takich jak klamki czy poręcze, używanie płynów i chusteczek dezynfekujących.

 

W celu zminimalizowania ryzyka rekomendowane jest zastosowanie pracy zdalnej wśród pracowników.

Przygotowanie Tarczy Antykryzysowej ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych. Więcej informacji pod adresem: www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i osób nam najbliższych, ale również osób, z którymi stykamy się na co dzień. Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest obowiązkiem nas wszystkich.

Nie zapominajmy przy tym o seniorach, osobach niepełnosprawnych i wymagających opieki innych osób. Zwróćmy uwagę, czy w naszym sąsiedztwie są takie osoby i pomóżmy w najpilniejszych potrzebach, aby ich niepotrzebnie nie narażać.

 

Plac zabaw to nie jest DZIŚ dobre miejsce na wspólne spędzanie czasu z dziećmi!

 

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Gmina Barlinek apeluje o niekorzystanie z placu zabaw.

 

Chodzenie na plac zabaw, czy w miejsca, gdzie przebywają inne dzieci, nie jest dobrym pomysłem.

Podkategorie